CCOO no s’aixecarà de la Mesa fins que hi hagi un acord signat on es reverteixin les retallades

Prou de no reconèixer i valorar la tasca del personal docent

Volem immersió i projectes lingüístics amb garanties

A la mesa d’avui, 21 de juliol de 2023, hem tractat diferents temes però abans de començar CCOO hem reclamat a l’administració que compleixi amb els compromisos adquirits fa temps que inclouen:

  • Proposta d’acord per revertir les retallades (recuperació dels estadis a 6 anys, reducció de 2 hores lectives a majors de 55 anys i equiparació salarial PTFP i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny). 

És inadmisible que iniciem un nou curs amb una nova consellera arrossegant mancances del passat. Aquesta conselleria i aquest govern han de demostrar una aposta clara per l’educació de Catalunya revertint les retallades i tractant temes importants per a la millora de la qualitat educativa. Per això CCOO hem demanat una mesa abans no acabi el juliol que tracti la reversió de les retallades. 

Projecte de  Decret de Règim Lingüístic del sistema educatiu

Cal preservar la immersió lingüística garant de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats, tot i que pensem que durant molts anys, sobretot a la secundària, no se n’ha fet ni aplicació ni seguiment. Alhora cal  l’aplicació amb garanties i recursos dels plans lingüístics de centre. El marc normatiu dins del qual es troba aquest projecte, una llengua catalana minoritzada, el descens de l’ús de la llengua catalana, sobretot oral, i  especialment en les persones joves ens fa pensar si el Departament podrà garantir-ne la seva aplicació posant els recursos suficients. CCOO impulsem una ILP del 6% del PIB per a educació, la qual inclou en l’art. 4 J. aquesta demanda: “Els recursos econòmics necessaris per aplicar els projectes lingüístics de centre i la creació de recursos que impulsin la immersió lingüística en llengua catalana, l’aprenentatge de les llengües oficials, el reconeixement de les llengües familiars i la promoció de l’aprenentatge de més llengües.”

Per recursos suficients volem dir:  una baixada de ràtios per poder fer atenció individualitzada, un nou concepte d’aula d’acollida amb un projecte universal d’acollida escolar, la dotació de recursos necessaris als CFA, i la incorporació de professionals als centres com ara ELIC.

Volem denunciar el menysteniment de la normativa vers els ERE i l’FP (en la qual s’inclou l’FP de Grau Bàsic inclosa en l’educació bàsica) al no contemplar el projecte res relacionat amb l’FP quan és la porta d’entrada per a la preparació i sensibilització de l’ús del català al món laboral.

Pel que fa al nivell de llengua del personal  docent i l’obligatorietat del C2 a partir del curs 24-25, volem expressar que és un factor important, però en cap cas l’únic.  El personal docent i d’atenció educativa necessitem formació (per treballar la competència lingüística, metodològica i per a la sensibilització), planificada, amb seny i en hores de centre, que no ens sobrecarregui més. I recordem que  la sensibilització vers la importància de l’ús de la llengua catalana al centre passa per fer un treball conjunt amb tota la comunitat educativa.

Volem remarcar també la importància dels intercanvis escolars entre  territoris de parla catalana, que recull aquest decret, tenint en compte tots els beneficis que aporten a l’alumnat, així com que poden actuar com a cert tallafoc davant  la greu conjuntura política actual amb l’auge de la dreta extrema i ultradreta, amb polítiques que atempten contra les llengües cooficials. 

Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu

CCOO considerem una bona mesura la creació d’un protocol que englobi totes les violències que es poden produir en l’àmbit educatiu, que faciliti la feina al personal dels centres i que agilitzi l’actuació en aquests casos. Malgrat això, hi trobem dues mancances importants: 

  • la creació d’un protocol i d’un grup de treball per tractar l’increment de les agressions de l’alumnat al personal educador.
  • la importància de la figura obligatòria del/de la coordinador/a de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat. Aquesta figura és una peça clau dels centres educatius i per això demanem que sigui el propi Departament qui determini les hores de reducció lectiva per a desenvolupar les seves funcions de forma efectiva sense patir sobrecàrrega i que sigui un càrrec amb una retribució adient a la responsabilitat. 

CCOO pensem també que la prevenció de les conductes violentes és fonamental, per això cal molta formació i sensibilització a tota la comunitat educativa i a la societat en general, formació que s’ha de planificar dins de l’oferta global. També és important que es garanteixi al màxim la seguretat jurídica del personal.

Per tot plegat és necessari:  augmentar el personal educatiu per tal de facilitar la prevenció i l’actuació en casos de violència, disminuir les ràtios i desplegar els professionals necessaris (TIS,  infermer/a escolar, personal de l’àmbit de la psicologia, etc.).

Esborrany d’Ordre de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació

Aquesta ordre contempla les quatre competències que té el cos d’inspecció educativa (supervisió, control, avaluació i assessorament). Des CCOO hem demanat que es posi èmfasi en l’assessorament i la presència als centres i en la necessitat d’una especialització de la inspecció segons tipologia de centre que en garanteixi una supervisió de qualitat. 

També hem reclamat la revisió de la concreció de les funcions, per exemple el paper d’inspecció en l’acompanyament i supervisió a les direccions en les seves funcions derivades del decret de direccions i de plantilles per evitar totes les arbitrarietats que s’estan produint actualment i la greu afectació al personal.

Sobre les dues figures noves d’inspecció (coordinadors/es d’àrees geogràfiques i coordinadors/es d’àmbit d’expertesa) demanem que s’estableixi una compensació adient a les noves funcions a assumir.

Integració PTFP

Avui divendres 21 de juliol el Departament d’Educació publica les llistes provisionals de persones admeses i excloses en aquesta integració.  El termini per a fer-hi al·legacions estarà obert fins al 4 d’agost.

L’1 de setembre s’obrirà un nou termini, el termini extraordinari de sol·licitud.

Nomenaments telemàtics previs a l’inici de curs

Les dates previstes dels nomenaments telemàtics d’aquest estiu s’han modificat, ara queden així:

26 de juliol Es publicaran les difícils cobertures i seleccions per entrevista

31 de juliol Vacants senceres i vacants a mitja jornada. 

30 d’agost Nomenaments telemàtics de vacants, substitucions i compactacions

Abans del 30 d’agost Es publicaran les difícils cobertures i les seleccions  per entrevista

1 de setembre Nomenaments telemàtics ordinaris

A partir de l’1 de setembre Comencen els nomenaments ordinaris

Concurs de mèrits 

Avui 21 de juliol es publicarà:

– Una llista de les renúncies admeses.

– Una nova llista de persones admeses (arran de noves renúncies i recursos admesos).

Les persones que apareixen admeses en aquesta llista rebran una notificació del Departament d’Educació amb un enllaç a un formulari en el que hauran de triar destinació pel proper curs el proper dilluns 24 de juliol de 10h a 18h.

Aquest formulari només es pot enviar 1 cop. Un cop enviat no es pot modificar ni refer.

Dimarts 25 de juliol s’assignarà plaça d’ofici a les persones que no hagin contestat el formulari.

Abusos horaris del professorat de secundària

CCOO fa temps que denunciem els abusos horaris i la sobrecàrrega que comporten en el personal docent. Per això avui hem demanat que al setembre el personal docent signi el seu horari i aquest es faci arribar a inspecció. Amb aquesta mesura seria molt més fàcil detectar els centres que incompleixen la normativa de les 18 i 23 hores lectives i evitaria la creació d’horaris A (que compleixen la normativa) i B (que la incompleixen). 

Risc per altes temperatures Avui hem tornat a  denunciar la situació d’altes temperatures que en  aquests moments  estan patint les llars d’infants que estan obertes i els  centres amb casals d’estiu on no hi ha cap garantia climàtica. I la situació en la qual ens trobarem al setembre  amb un inici de curs avançat i fent classes matí i tarda. Recordem que cal fer denúncia i que CCOO us acompanyarem en el procés.