Denunciem l’incompliment de la normativa en els horaris i la sobrecàrrega que comporta

Document en PDF

Cartell

En aquests primers dies de curs hem detectat centres educatius de secundària que volen aplicar una distribució horària i unes càrregues de treball abusives. 

Incomplint la normativa, alguns centres organitzen les seves jornades de treball en sessions lectives de 50 o 55 minuts enlloc dels 60  minuts reglamentaris. En aquests casos es pot donar la situació que fent sessions de 55 minuts, en una setmana, s’acabin fent 20,73 sessions de classe enlloc de les 19 que diu la normativa. I fer 9 hores complementàries de 55 minuts pot suposar fer 9,81 sessions. 

És evident que s’està obligant a fer en el mateix temps, 21 classes en lloc de les 19 reglamentàries.  Aquest augment de sessions lectives és  una sobrecàrrega de treball que perjudica greument a les persones treballadores amb un excés de feina continuat al qual cal posar fre, a més de constituir un incompliment de normativa. 

A banda d’aquestes irregularitats també hem detectat centres que canvien els noms d’algunes sessions no lectives (com reunions de coordinació, de departament, etc) per tal d’augmentar l’horari fix de permanència setmanal del personal docent més enllà de les 24 hores. Això també és un incompliment de la normativa. 

Aquests fets van en detriment de la qualitat educativa i d’una atenció més personalitzada a l’alumnat a causa de la sobrecàrrega d’hores lectives als docents, disminuint les possibilitats de fer seguiment a l’alumnat per l’increment del nombre de grups, correccions i preparacions de classes que això suposa.

Segons els Documents per a l’organització i la Gestió dels centres (Personal docent) publicats pel Departament d’Educació el dia 5 de juliol de 2021 l’horari del professorat amb destinació als instituts, a les escoles d’art i a les escoles oficials d’idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d’acord amb la distribució següent:

a) 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d’activitats complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d’equip docent, reunions de departament, coordinacions d’àmbit i de tutories, comissió d’atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre. 

b) 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica. 

c) 7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

Aquestes instruccions són d’obligat compliment per a tots els centres educatius de Catalunya i no poden ser modificades per acords de centre.

Si el teu horari no s’adiu a la normativa posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari i si estàs afiliat/da també pots contactar directament amb la persona referent de CCOO del teu centre. Tractarem les teves dades de forma confidencial

Lluitarem contra les pràctiques abusives i vetllarem per l’estricte compliment de la normativa a tots els centres. CCOO t’acompanyarà, assessorarà i donarà suport sempre que ho necessitis.