LES COMUNICACIONS AMB EL CEB

Des de CCOO, us volem RECORDAR, la importància de disposar actualitzades els accessos de comunicació i informació que disposem amb el CEB i l’Ajuntament de Barcelona.

Per aquest motiu i perquè s’apropa uns processos que serà NECESSARI aquestes eines, des de CCOO, us fem un petit recull de les eines de les que disposem de cara a la comunicació amb l’Administració i com s’han de demanar.

INTRANET MUNICIPAL

Per realitzar l’accés a https://rh.bcn.cat

Si no disposeu de contrasenya o us ha caducat s’haurà demanar a :

[email protected]

Correu XTEC

Si no disposeu de contrasenya o us ha caducat , per regenerar-la s’ha de demanar a les direccions dels centres educatius .

E-VALISA:

Si no disposeu de contrasenya s’haurà de demanar a :

[email protected]

E-VALISA I COMUNICACIONS CEB

PER A QUE SERVEIX I COM DISPOSAR DE LA E-VALISA