E-VALISA I LES COMUNICACIONS AMB EL CEB

Des de CCOO, us volem informar que ha arribat a les direccions dels centres una informació important per al personal docent, d’atenció educativa (PAE) i d’administració i serveis (PAS) dels centres i dels serveis educatius, siguin del Departament d’Educació o de l’Ajuntament de Barcelona.

També us volem informar que a partir del dia 29 d’abril per fer un registre a l’oficina del CEB s’haurà de demanar cità prèvia.

DEMANAR CITÀ PRÈVIA REGISTRE DEL CEB

Us annexarem el full informatiu que ha enviat el CEB,

DOCUMENT E-VALISA I LES COMUNICACIONS AMB EL CEB

Tot el personal ha de disposar del correu XTEC. Aquesta adreça permetrà l’accés a diferents aplicacions informàtiques departamentals, així com l’accés a l’e-valisa.

Al document diu com disposar del correu xtec si no disposeu d’ell.

Què és l’e-valisa?

És l’eina corporativa que permet enviar comunicacions internes en format electrònic, telemàticament i a l’instant, entre TOTES les persones que treballen a l’Administració i conseqüentment, al Consorci d’Educació de Barcelona, amb constància fidedigna de l’enviament i de la recepció.

L’e-valisa està dissenyada per ser el mitjà preferent per a:

  1. La comunicació i intercanvi interns de documentació que requereixi ser registrada.
  2. Rebre un justificant de recepció (tipus “he rebut” o “acusament de rebuda”)
  3. Integra la documentació en un expedient electrònic.

No substitueix el correu electrònic, que s’ha de continuar utilitzant en els casos que no apliquin els tres requisits anteriors.

També ens explica com accedir a l’evalisa.