Reunió comitè intercentres: un gran pas, anem endavant!

Després de reiterades peticions la Direcció General de Professorat va presentar al comitè Intercentres una proposta d’adequació de les categories professionals per al personal laboral docent. 

CCOO valorem aquest document com un primer pas per homogeneïtzar les condicions, tant les econòmiques com les laborals, entre els diferents col·lectius (tècnics de gestió, monitors “FIAP”, professors EOI, professorat de música i dansa) amb la resta de funcionaris docents i obrir la porta a futurs processos de funcionarització a determinar. Aspectes que valorem molt positivament. 

Tanmateix el document conté qüestions  de les que cal fer una valoració més jurídica.

Treballem amb la perspectiva de fer que els canvis siguin possibles el més aviat millor.

CENTRES INTEGRATS

CCOO vam fer dues peticions

 • Vam demanar que les persones que tenen jornades inferiors a la completa puguin ampliar per arribar a la sencera en el seu mateix centre. 
 • Vam demanar facilitar la mobilitat entre les persones de diferents centres d’aquest col·lectiu.

El Departament no es va mostrar receptiu a les nostres demandes, seguirem insistint ja que considerem que es una qüestió de voluntats. 

PROFESSORAT DE RELIGIÓ

Borsa de treball

 • Insistim en la necessitat de trobar solucions a la manca de substituts, cosa que impedeix la cobertura de les baixes que per diferents motius es van produint. 
 • Cal recordar que  el ST no truca a les persones de la borsa de substitucions, són les persones de la borsa que han de sol·licitar la substitució.
 • Finalment el Departament accepta que les persones amb titulació de Grau d’Infantil puguin fer substitucions. Ens satisfà la decisió del Departament encara que mantenim la petició que aquesta titulació sigui vàlida a tots els efectes.

CCOO tenim l’objectiu que el col·lectiu de professorat de religió disposi d’unes jornades i unes dotacions que permetin la tranquil·litat del personal i que facilitin dur a terme els projectes de vida de cadascú. Per aquest motiu, per millorar les condicions laborals volem sumar, estem parlant amb AMRC i  JUNTS-SDRC  per tal de presentar una proposta conjunta al Departament. Esperem que la resta d’organitzacions sindicals també s’hi afegeixin.

GRUP A1 I PUJADA DE NIVELL PER A TOTS ELS COSSOS DOCENTS. RECOLLIDA DE SIGNATURES

CCOO està exigint la negociació d’una Llei del professorat, un veritable Estatut Docent que millori i homologui les nostres condicions. Existeixen moltes qüestions per les quals fa molt temps que reivindiquem, ens mobilitzem i actuem.

Aquestes millores també s’han de traslladar al personal laboral docent!

CCOO va resumir en un decàleg els principals punts que ha de recollir, almenys, un estatut que pugui realment definir-se com a tal, que doni resposta a les principals necessitats del personal docent i que aquest pugui executar la seva fonamental tasca en les millors condicions. Aquests deu punts són els següents:

 1. Reducció de la càrrega lectiva, de l’horari de permanència i millora de les ràtios.
 2. Grup A1 i pujada de nivell per a tots els cossos docents.
 3. Jubilació anticipada, voluntària i incentivada per a totes i tots.
 4. Regulació específica docent de la salut laboral, incloent-hi els riscos psicosocials.
 5. Millora real de la formació inicial.
 6. Formació permanent amb recursos i dins de l’horari laboral.
 7. Una veritable carrera professional, atractiva, articulada i ben incentivada.
 8. Revisió de l’ingrés i l’accés prevalent aspectes pedagògics amb una fase de pràctiques amb recursos, realment formativa i ben planificada.
 9. Concreció de les funcions del personal docent per a evitar l’acumulació de tasques i l’excés de burocràcia.
 10. Millora i homologació a l’alça de les condicions retributives i laborals del professorat, incloent-hi, també, llicències i permisos i acció social.

En el marc d’aquestes reivindicacions i actuacions sobre tots aquests punts, CCOO posa en marxa una recollida de signatures específica pel reconeixement de la tasca docent de tot el personal docent, de tots els cossos, amb una pujada de nivell de complement de destí per a totes i tots i amb la màxima consideració en la funció pública, estant tots els cossos en el subgrup A1.

Les responsabilitats de les i els docents en tots els ensenyaments són vitals i afrontem reptes de primer nivell, en una tasca social i professional d’importància màxima. Per això, tots els cossos han de tenir la màxima consideració en la funció pública, ser subgrup A1, i s’ha de pujar el nivell de complement de destí de tots ells.

Totes juntes aconseguirem la millora de les nostres condicions laborals i retributives per una major qualitat del sistema educatiu públic.

Signa la petició.