Reivindicacions pels grups de llars d’infants a les escoles rurals

Avui us presentem les propostes electorals en relació als grups de llars d’infants de les escoles rurals, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç.

  • Reclamem el reconeixement d’un complement retributiu per a les tasques de tutoria equiparant el sou a les educadores de les llars d’infants del departament
  • Complir  la normativa de no matricular lactants a les llars rurals a partir del gener quan fan 1 any
  • Diferenciació en l’aplicatiu de la borsa de treball dels nomenaments entre la TEEI de l’i3 i la TEEI de l´escola rural. 
  • Jornada laboral que garanteixi els descansos marcats pel conveni 
  • Franja horària no lectiva  que faciliti la preparació de les activitats d’aula i reunions amb la resta de l’equip educatiu
  • Reclamem un suport específic per a l’alumnat amb NEE
  • Formació obligatòria d’escola inclusiva per als professionals de les  escoles rurals.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter18