PROMESES INCERTES (COMITÈ INTERCENTRES EXTRAORDINARI 04/04/24)

Tal com us van informar en el resum del comitè del dia 20 de març,  el Departament ens ha convocat en una reunió extraordinària per donar-nos resposta alguns dels temes proposats reiteradament al llarg del temps. De fet, en un any i mig el Comitè Intercentres  ha tingut  interlocució amb  tres Directors Generals diferents això ha dificultat el diàleg i la possibilitat d’ arribar d’acords.

  • Proposta de reconeixement i canvi de la categoria professional del personal de TEEI d’escola rural 

El Departament es compromet a treballar pel canvi de la categoria, de TEEI a  Educadora de Llars (EDU) en el benentès que la Direcció General de Serveis actual es mantingui en el càrrec desprès de les eleccions. CCOO hem manifestat que aquesta modificació ha d’anar acompanyada d’una adequació de la borsa de treball per tal que no es generi un perjudici.

  • Modificació del nomenclàtor i reconeixement de categoria de tot el personal laboral del Departament d’ educació

El Departament manifesta que aquesta negociació s’ha de dur a terme en el marc de la comissió negociadora del VII Conveni Únic, ja que s’ha d’adequar tots el grups professionals. Per exemple, el grup C no només afecta a les TEEIS, TIS, EEE… afecta a tots els altres col·lectius d’aquest grup i pertanyen a d’altres departaments. Des de CCOO, presents a la mesa de negociació del conveni treballarem  per a què es dugui a terme la reclassificació al grup professional que correspon a la titulació exigida per a l’ accés al lloc de treball. Entenem que és un procés que s´allargarà en el temps però la normativa tant de l’EBEP com Acord per una Administració del s.XXI preveu i exigeix aquesta ordenació de les diferents categories a raó de la seva titulació. Volem recordar que CCOO vam ser els primers que vàrem denunciar el conveni per tornar-lo a negociar i adequar-lo a la realitat actual i aquest és el nostre objectiu principal. 

  • Contractes de 1/2 jornada

Les reduccions d’ 1/3  jornada passaran a ser contractades a 1/2 jornada a finals del mes d’abril primers de maig. Un cop acabat el procés d’estabilització el Departament ja ha començat a treballar en la gestió  de la conversió dels 128 contractes  d’1/3 a 1/2 jornada. Així mateix han comunicat que properament les persones afectades rebran una comunicació del Departament. CCOO hem denunciat un cop més la mala gestió d’aquest procés i que  hagi estat tan poc àgil.

  • Funcions del personal TEEI

Properament, durant aquest mes d’abril, ens presentarà una proposta d’Acord per a la modificació i adequació de les funcions del personal TEEI. 

CCOO hem manifestat la voluntat que  aquest Acord posi l’accent en els funcions educatives i no tant en les assistencials tal com estan ara. Esperem poder signar un Acord que permeti la millora de les condicions laborals d’aquest col·lectiu.

  • Mes de juliol

Des de  CCOO  volem que quedi clar que el personal laboral tingui les mateixes instruccions el mes de juliol i en relació a les 2’5h “que no s’han de fer necessàriament al centre” que el personal funcionari docent ja que les  nostres funcions està relacionada amb la presència dels docents i dels alumnes.  Hem manifestat que seria molt favorable, també a nivell de salut laboral que les direccions tractessin amb els mateixos criteris al personal laboral. Hem demanat que quedi recollit de manera clara al DOIGC que el personal PAE te les mateixes condicions durant el mes de juliol que el personal funcionari docent del centre. El Departament analitzarà la nostra proposta.

  • Petició de  reducció de 2 h d’atenció a l’alumnat als majors de 55 anys

El Departament comparteix la visió del Comitè i es compromet a la seva implementació gradual a l’any 2025, en una primera fase pel personal major de 60 anys. Aquesta reducció horària està condicionada a l’aprovació dels futurs pressupostos de la Generalitat.

Com podeu comprovar la reunió ha estat molt condicionada per l’actual situació política, la manca de pressupostos pel 2024, la convocatòria d’eleccions el 12 de maig, la situació de provisionalitat d’aquest Govern… aquesta incertesa obre un panorama davant del qual CCOO estarem molt atentes que a l’acta d’aquesta reunió quedin ben clars els compromisos manifestats per la Direcció General de Serveis en relació a la  reducció horària dels majors de 60 anys i la categoria de les TEEI d’escola rural per tal de fer-los complir.

SOM LABORALS !

SOM IMPRESCINDIBLES!