Comitè intercentres 20/03/2024: junts som molt més forts i fortes !

El 20 de març hem tingut reunió del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació. En aquesta reunió hem tractat els punts que teníem acordats amb la resta de sindicats presents al Comitè Intercentres. 

Us fem un breu resum de tot plegat perquè estigueu informats:

Ordre de calendari escolar 2024 – 2025

Simó López, director general de centres públics, presenta l’ordre del calendari escolar 2024-2025 i ens explica que el curs escolar tindrà inici el sisè dia laborable, enguany, el dia 9 de setembre. L’ordre es farà publica un cop recollides totes les aportacions i un cop conegut el dictamen final del Consell Escolar de Catalunya.

CCOO volem agrair que s’hagin tingut en compte algunes de les nostres propostes com ara el fet d’endarrerir l’inici de curs i poder disposar de 5 dies laborables per preparar el curs tot i manifestant que aquesta no és la data que nosaltres proposavem. Així mateix volem que el mes de juliol consti per tot el personal, tant docent com a laboral, com un mes de formació.

També cal perfilar el calendari de les llars d’infants de la Generalitat, per tal que els infants finalitzin el curs com a la resta d’etapes educatives i es preservi el període d’adaptació, tant important pels infants d’aquestes edats.

CCOO recordem al departament que el calendari de les llars d’infants l’ha d’aprovar el Comitè intercentres.

Petició d’una mesa tècnica per tractar la proposta de modificació del nomenclàtor presentada pel Departament

Davant la proposta de modificació de nomenclator presentada per la Direcció de Professorat demanem una mesa tècnica per tal d’arribar a un acord que posteriorment faciliti la incorporació de determinades categories professionals exclusives del Departament d’Educació al nomenclàtor del VI Conveni Únic. Això aniria acompanyat de la homologació de les retribucions amb les de la resta de docents. Aquesta proposta hi ha sindicats que no l’aproven.

CCOO estem d’acord amb la millora de les condicions laborals d’aquests col·lectius arribant a un acord amb el Departament que posteriorment haurà de ser aprovat per al CIVE. Això no vol dir que ens oblidem de la resta de categories professionals de les quals també demanem una adequació del seu grup professional segons la titulació d’accés que s’ha de negociar directament amb Funció Pública ja que es tracten de grups professionals transversals en diferents departaments de la  Generalitat.

Professorat de religió

Tal com us vàrem informar el departament va anunciar que estudiaria la situació dels indefinits sense jornada sencera. Avui davant la situació de pròrroga dels pressupostos ens han comunicat que tots els indefinits no podran passar a jornada sencera, així com tampoc es podrà reduir els vuit trams a quatre tal com havien dit. CCOO hem mostrat la nostra preocupació per l’impacte de la situació econòmica i la repercussió en la reducció de trams.

Borsa de personal laboral docent

El departament manifesta que està treballant  en els criteris de borsa. Des de CCOO reclamem parlar-ne en una mesa tècnica per tal de poder fer les aportacions que considerem necessàries.

Situació del procés d’estabilització

Les persones que han superat les oposicions d’estabilització tindran el seu contracte a data 1 d’abril. El departament ens informa que ha rebut 180 peticions de mobilitat  de les quals quinze no compleixen els requisits. A partir de dijous o divendres començaran el procés d’adjudicació per borsa, els nous contractes tindran data 2 d’abril.

Tal com diu Funció Pública les persones fixes hauran d’ocupar la seva plaça com a mínim un dia, la gestió del Departament permet que ocupin la plaça el dia 1 d’abril, festiu, i així el dia 2 d’abril aniran al centre assignat per mobilitat o adjudicació.

Concursos de canvi de destinació

El Departement manifesta que està a l’espera d’instruccions de Funció Pública i que espera un aplicatiu que permetrà agilitzar el concurs. CCOO demanem que es tingui molt present el calendari d’educació per tal que el personal fix s’incorpori a la seva plaça definitiva al mes de Setembre per no perjudicar a l’alumnat i el bon funcionament dels centres.

Compensacions econòmiques

Ens informen que hi ha vuit persones de la convocatòria d’oposició d’estabilització convocada per Funció Pública que reuneixen els requisits per rebre la compensació i que la cobraran a la nòmina de març. Així mateix del procés L006  hi ha vint persones que cobraran la compensació a la nòmina d’abril.

Serveis territorials

Davant les opinions contradictòries dels serveis territorials i les interpretacions diverses que es fan dels acords presos amb aquest comitè, sol·licitem aclarir diversos temes: la gestió dels horaris de les diferents categories, les vacances, les funcions, les hores de formació, etc.

El Departament manifesta que vol  treballar en xarxa amb tot els ST  i amb tot el personal que gestiona el PAS-PAE per millorar la informació i evitar malentesos i poder fer una bona aplicació dels acords presos. CCOO demanem estar informades de com evoluciona aquest projecte i quina informació  es comparteix. 

Conversió de terços de jornada per substitucions a mitges jornades

El Departament ens informa que un cop finalitzat el procés d’estabilització al mes d’abril enviarà un formulari per tal de saber si la treballadora vol canviar el contracte per tal de fer-lo efectiu a ser possible abans del mes de maig. 

Mesa tècnica de llars d’infants, data d’una pròxima convocatòria

Hem manifestat la nostra inquietud davant la suspensió de la mesa tècnica de llars. La subdirecció ha manifestat que l’enderreriment es degut a que estan prenent mesures de les zones exteriors dels centre per tal de poder completar l’estudi que vam demanar en relació a les dotacions de personal de neteja-ajudant de cuina. Manifestem que és necessari establir una data el més aviat possible.

A més, us informem que, quan CCOO i la resta de sindicats hem fet les nostres peticions de millora de les condicions laborals del personal laboral depenent d’Educació relatives a aquests punts, el Departament ha manifestat que, davant la pròrroga pressupostària i la convocatòria de noves eleccions a Catalunya, qualsevol petició que suposi un increment econòmic no es podrà dur a terme amb caràcter immediat. CCOO hem manifestat el nostre desacord tot expressant que tot i aquesta circumstància hi ha marge per les millores, i que el govern té l’obligació de continuar amb la seva feina fins el dia de les eleccions. 

En acabar la reunió el Departament ens ha comunicat que té previst convocar-nos a una nova reunió després de Setmana Santa. Us mantindrem informats de les novetats.

Finalment, CCOO us volem transmetre que, en aquest moment d’incertesa, és fonamental la unitat d’acció de tots els sindicats presents al Comitè Intercentres per així donar més força a les nostres reivindicacions, unes reivindicacions que són àmpliament compartides per tots el sindicats i que, a més, les més de 6000 persones treballadores laborals del Departament d’Educació també consideren del tot necessàries. En aquest sentit, us hem de dir que, tot i compartir la reivindicació, no ens sembla encertada l’actuació unilateral, sense comptar amb la resta de companys i companyes dels altres sindicats, que avui ha portat a terme dos sindicats.  

Junts som molt més forts i fortes !!!

SOM LABORALS !

SOM IMPRESCINDIBLES !