Millorem l’educació, millorem les condicions laborals

Avui us presentem les propostes electorals destinades a millorar les condicions laborals, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç.

 • Mantenir la jubilació parcial i millorar la compactació fins poder arribar a compactar tot el període.
 • Millora de la jubilació voluntària
 • Augment del nivell retributiu actual de tots els grups i adequació de la categoria (EBEP) .
 • Reconeixement econòmic de les tasques extraordinàries: colònies, sortides, etc.
 • Jornada de 35 h
 • Revisió de les funcions i horaris de les diferents categories.
 • Carrera professional, reconeixement econòmic i social de la feina realitzada.
 • Reducció de dues hores de jornada als majors de 55 anys.
 • Reactivar la negociació del VII Conveni Únic
 • Calendari escolar que faciliti fer formació i la preparació del curs amb qualitat.
 • Recuperació del Fons d’acció social, tiquets menjador i del Pla de pensions.
 • Millora de les condicions laborals de les treballadores de les llars d’infants en les escoles rurals
 • Modificar la normativa per facilitar que el PAE tingui veu i vot al claustre.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter17