Educació inclusiva real i amb garanties

Avui us presentem les propostes electorals per una educació inclusiva real i amb garanties, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç.

  • Contractació de més professionals per a l’educació inclusiva en totes les etapes educatives inclouent les llars d’infants 0-3
  • Desplegament complet del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu amb més pressupost
  • Dotació de personal d’infermeria als centres educatius.
  • Més recursos pels centres d’alta i màxima complexitat.
  • Contractació de personal Educacdor d’educació especial per a l’educació inclusiva per l’etapa 0-3
  • Formació obliogatoria sobre l’escola inclusiva per a tots/es els/les professionals dels centres.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter21