CONTRACTES DE REFORÇ: el Departament aplica una “solució” molt problemàtica

El mes de setembre vam detectar, gracies als treballadores que es van posar en contacte amb nosaltres, que el Departament estava fent  contractes per  circumstàncies de la producció (reforços) amb una durada de sis mesos. En concret, es van formalitzar contractes de: 39 Integradors socials, 21 Tècniques de Educació Infantil i 1 Educador d’Educació Especial.

Des del Comitès Intercentres es va manifestat el desacord amb aquesta tipologia de contracte, ja que considerem que s’havien d’haver creat com places estructurals donada  la demanda i la necessitat d’aquest professionals en els centres.

CCOO hem estat bel·ligerants  amb el posicionament del Departament que ve avalat per la Funció Pública i reiteradament hem fet la petició de que es prorroguessin els contractes de reforç fins a finals de curs ja que considerem que hi ha eines legals per assegurar la continuïtat dels reforços.

El Departament ha optat per tramitar un Acord de Govern que permeti incrementar la plantilla pressupostaria amb els 61 llocs de treball  de personal d’atenció educativa per atendre les necessitat de funcionament de l’actual curs escolar 2023-2024 amb efectes d’1 de març. Aquí podeu consultar la publicació al DOGC.

Així han trobat la manera de què tots els centres educatius continuïn disposant del mateix nombre de llocs de treball de TEI, TIS i EEE fins a final de curs i, també, per als propers cursos.

Malauradament, això implica que els contractes de reforç iniciats al setembre i que finalitzen al mes de març, no seran renovats.

Cal esperar que aquestes places siguin ocupades l’endemà de la finalització d’aquests contractes seguint els criteris contemplats en la normativa de borsa, atenent les mobilitats funcionals i les millores de lloc de treball.