ELS PEDAÇOS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: TIS i TEEI amb contracte de reforç?!

Aquest inici de curs el Departament d’Educació va contractar 62 treballadores i treballadors nous de les categories de Tècnics d’Integració Social (TIS) i Tècnics Especialistes d’Educació Infantil (TEEI). Aquests són perfils professionals pensats per donar resposta a les necessitats d’atenció de l’alumnat i famílies més vulnerables als centres educatius.

Parlem de pedaços perquè el contracte que se’ls va fer va ser en la modalitat de contracte de reforç, amb una durada de 6 mesos. És per aquest motiu  que ara a principis de març se’ls acaba  el contracte tot i continuar existint les necessitats de suport  als centres. Els dos perfils professionals afectats són imprescindibles per garantir l’atenció educativa que necessita l’alumnat, així com el bon funcionament dels centres en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

Tant des del Comitè Intercentres com des de CCOO reivindiquem que el Departament busqui una solució que passi  per donar continuïtat a aquests professionals i així garantir els suports educatius en els centres i la creació de llocs de treball estables.

Denunciem que el Departament hagi optat per aquest tipus de contractació en lloc d’incrementar el nombre de places d’aquestes categories amb contractació estable i així fer front a les demandes i necessitats reals dels centres educatius pel que fa al personal d’atenció educativa (PAE).