Jornada sobre Salut Mental a l’Educació

Actualment, la major part del personal dels centres educatius està sotmès a unes condicions laborals que no afavoreixen el seu benestar i que en molts casos acaben provocant situacions d’estrès i esgotament que poden derivar en malalties físiques i/o mentals greus. Alhora les professionals de l’educació atenem alumnat que també pot viure situacions de malestar psíquic important.

Des de CCOO hem estudiat amb profunditat aquesta situació a través de la nostra participació en l’estudi anomenat Baròmetre Internacional de la Salut i el Benestar del Personal de l’Educació i de l’Informe sobre salut mental de l‘Instituto Educativo y Estudios Sindicales de la Fundación 1º de Mayo i fem un seguit de propostes que us volem presentar en la jornada sobre salut mental que durem a terme dimarts 9 d’abril a les 16h a la seu de CCOO a Barcelona, Via Laietana, 16, a la sala -1.

Programa:

  • 16:00 Conclusions del Baròmetre Internacional de la Salut i del Benestar del Personal de l’Educació. Cuqui Vera, Secretaria d’Internacional de FECCOO
  • 16.45 Informe sobre salut mental del “Instituto Educativo y Estudios Sindicales de la Fundación 1º de Mayo”. Pablo García de Vicuña
  • 17: 30 Propostes de salut mental i riscos psicosocials. Nany Pizarro, Secretaria de Salut Laboral de FECCOO
  • 18:15 Conclusions
  • 18:30 Tancament de la jornada