El 40% del personal educatiu a Espanya reconeix experimentar ansietat o depressió.

Cal més personal i mesures específiques per a garantir el benestar del personal educatiu

Espanya va ser el segon país amb major participació en la segona edició del Baròmetre Internacional de la Salut i del Benestar del Personal de l’Educació (I-BEST 2023), únicament superat per França. En l’àmbit espanyol, la coordinació d’aquest estudi, realitzat el segon trimestre d’enguany, va estar a càrrec de la FECCOO.

El benestar del personal educatiu és fonamental per al futur de l’educació. Un informe presentat el passat 10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, ofereix un panorama complet de la salut i del benestar del personal de l’educació, identificant els reptes generalitzats que enfronta el personal educatiu, des de sentir-se infravalorat fins a anar atabalat. El document subratlla la necessitat urgent d’abordar aquestes qüestions per a assegurar el futur de la professió docent i garantir així la qualitat de l’educació.

Entre les principals conclusions de l’estudi trobem que, malgrat la diversitat de realitats i contextos a tot el món, existeix una tendència preocupant que mostra que el personal de l’educació se sent infravalorat, sentiment que es veu exacerbat per una càrrega de treball aclaparadora, entorns laborals difícils, falta de reconeixement i escasses oportunitats de promoció professional.

A més, l’informe també destaca un alarmant augment de la incidència de la violència en el lloc de treball, la qual cosa indica la necessitat d’establir entorns solidaris i respectuosos per al personal de l’educació a tot el món.

Tot això incideix en el mal estat de la salut psicològica del personal educatiu, que és evident en molts països, així com la insuficiència dels sistemes de suport, inclosa la salut del treball, per al personal de l’educació a tot el món. Això posa en relleu la necessitat crítica d’un enfocament més uniforme i global per a abordar el benestar del personal de l’educació.

Espanya se situa per sobre de la mitjana, segons l’estudi, en el percentatge de personal educatiu que reconeix haver experimentat ansietat, depressió o desesperació (40%). D’igual manera, s’evidencia una alta proporció de docents (51%) que tenen dificultats per a equilibrar la vida professional i la personal, la qual cosa segurament explica que un 65% de les persones enquestades consideressin que el seu treball és “bastant” o “molt” estressant.

I aquests són només alguns dels indicadors que recull el document. No obstant això, i malgrat aquests reptes, la majoria del personal educatiu tornaria a triar la seva professió, la qual cosa per a la Federació d’Educació de CCOO és un veritable testimoniatge de dedicació, compromís i passió per la professió que estimen i que el món necessita.

Per això, des de CCOO, exigim un augment del personal en els centres, que permeti abordar les tasques específiques de coordinació de benestar, d’una banda, i la protecció de la infància i l’adolescència, per un altre, a més de reduir la càrrega lectiva i burocràtica de les persones docents.

D’igual manera, reivindiquem una baixada de les ràtios, associada a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, per a millorar l’atenció a la diversitat, així com altres mesures concretes per a la prevenció, detecció i intervenció davant els riscos laborals, especialment aquells relacionats amb la salut mental.

Aquesta segona edició del Baròmetre Internacional de la Salut i del Benestar del Personal de l’Educació és especialment significativa, ja que abasta una àmplia enquesta realitzada en 2023, en la qual van participar més de 26.000 docents i personal de suport a l’educació d’11 territoris de quatre continents (França, el Regne Unit, Suïssa, Bèlgica, l’Argentina, Quebec, el Canadà, el Marroc, Camerun, el Japó i Espanya, on va ser coordinada per la FECCOO). Les preguntes clau van explorar el nivell de satisfacció amb les condicions de treball, com l’entorn físic de les escoles, la capacitat de prendre decisions en l’entorn educatiu i les experiències amb el reconeixement i el suport en el lloc de treball. L’enquesta també va examinar la seva salut física i mental, així com l’impacte de les eines digitals. Més informació a https://www.educationsolidarite.org/es/barometro-i-best-2023/