Increment del 2,5% a la nòmina del mes de març

A la reunió de la Comissió Negociadora del VI Conveni Únic s’ha aprovat l’increment retributiu per a l’any 2023. Aquest acord, permet que a la nòmina d’aquest mes de març cobrem l’increment del 2,5%. Aquesta nòmina també inclourà els endarreriments corresponents dels mesos de gener i febrer.

Recordem que aquest increment salarial, juntament amb dos increments variables més de 0,5%, van acordar-se per CCOO i UGT a la Mesa General de negociació estatal del 19 d’octubre del 2022, que es va traslladar a Catalunya a la Mesa General del 9 de desembre passat i avui, 23 de març, ha rebut la conformitat de la Comissió Negociadora del Conveni.

En el període 2022-2024 les nostres nòmines es veuran incrementades fins a un 9,8% gràcies a la negociació de CCOO.

Aquí tens les taules salarials actualitzades