CCOOmpromeses amb l’educació, CCOOmpromeses amb tu: propostes electorals

El 14 de març tindrà lloc la jornada electoral de les eleccions sindicals del personal docent no universitari, les CCOO hem treballat en un resum amb les principals propostes electorals

Per quines propostes lluitarem?

Postals Xxss Eess Publica1 1Inversió com a mínim del 6% del PIB per a l’educació:
– Hem presentat una ILP pel 6% per a l’Educació
– Increment de plantilles i de recursos econòmics per a l’educació pública.
– Disminució de ràtios a tots els nivells.
– Millora de les instal·lacions i del manteniment dels centres.
Postals Xxss Eess Publica2Més democràcia als centres:
– Hem interposat un contenciós contra el sistema de provisió
– Derogació del decret de plantilles.
– Participació real dels claustres.
– Consells escolars de centre i territorials decisoris.
– Creació d’una xarxa d’escoles de memòria.
Postals Xxss Eess Publica3Recuperació de les retallades:
– Recuperació del calendari escolar que permeti fer formació i la preparació del curs amb qualitat.
– Recuperació del dret als estadis als 6 anys i del deute generat.
– Reducció de 2 hores lectives per als docents majors de 55 anys.
– Cobrament de les pagues dobles reals.
– Recuperació del Fons d’acció social i del Pla de pensions.
– Reducció de jornada retribuïda al 100% per cura d’infant el primer any.
– Llicències per estudis amb un 100% de retribució.
– Reconeixement econòmic de les tasques extraordinàries: colònies, sortides, etc.
Postals Xxss Eess Publica5Millores de condicions laborals:
– Cobrament dels complements amb independència del nombre i la jornada.
– Jubilació parcial o voluntària als 60 anys per a tot el personal docent.
– Reconeixement amb dotació horària i complement de les cotutories i de la resta de càrrecs.
– Augment del nivell retributiu actual de tots els cossos docents.
– Desburocratització de la tasca docent.
Postals Xxss Eess Publica6Educació inclusiva amb garanties:
– Contractació de més professionals per a l’educació inclusiva en totes les etapes educatives.
– Desplegament complet del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
– Dotació de personal d’infermeria als centres educatius.
– Més recursos pels centres d’alta i màxima complexitat.
Postals Xxss Eess Publica7Immersió lingüística:
– Més recursos per a la immersió lingüística en català, i a l’Aran en aranès, i per a l’aplicació dels projectes lingüístics de centre.
– Dotació de més aules d’acollida i amb una partida oberta durant tot el curs.
– Plans específics per a la formació del personal docent en llengua catalana i per l’aplicació de metodologies d’immersió lingüística.
Postals Xxss Eess Publica8Coeducació real i polítiques d’igualtat:
– Implantació de la coeducació en tots els àmbits i espais educatius: promoció d’una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol tipus de violència o discriminació.
– Càrrec de coordinació d’igualtat, amb dotació horària i complement, a tots els centres.
– Accions positives que afavoreixin la incorporació de dones a càrrecs de direcció i d’inspecció.
– Millora de les mesures de conciliació familiar.
– Posada en marxa immediata dels plans i mesures d’igualtat.
Postals Xxss Eess Publica4Formació:
– Establiment de plans de formació contínua dotats del pressupost corresponent.
– Creació de l’R+D+I de l’educació, incloent-hi la recerca educativa dels centres.
– Ampliació de l’oferta pública del màster de formació del professorat d’educació secundària.
– Condicions atractives de formació i retribucions que incentivin l’accés a la docència.
Postals Xxss Eess Publica9Personal interí i substitut:
– Pacte de continuïtat.
– Nomenaments transparents i diaris i substitucions des del primer dia.
– Execució transparent dels processos d’estabilització docent.
– Millora de les condicions d’accés i permanència a la borsa docent.
Postals Xxss Eess Publica10Personal funcionari:
– Concurs de trasllats amb totes les places estructurals.
– Convocatòria de concurs de trasllats autonòmic.
– Convocatòria de places de catedràtiques i catedràtics i pel cos d’inspecció.
Postals Xxss Eess Publica11Salut laboral:
– Climatització i ventilació mecànica a les aules.
– Avaluacions de riscos psicosocials i aplicació de mesures efectives.
– Catàleg de malalties professionals que inclogui patologies de la veu, psicosocials, musculoesquelètiques, etc.
– Revisions mèdiques voluntàries amb freqüència anual.
– Retirada del fibrociment dels centres.
Postals Xxss Eess Publica12Sostenibilitat:
– Impuls d’accions que reforcin la cura del medi ambient i l’educació ambiental.
– Creació de la coordinació de sostenibilitat, amb dotació horària i complement, a tots els centres.
– Adequació dels centres per garantir la sostenibilitat i l’eficiència energètica.
Postals Xxss Eess Publica13Formació professional:
– Nou Acord d’FP i millora de les condicions laborals, amb baixada de ràtios i aplicació dels desdoblaments.
– Reducció horària de les tutories i coordinacions de projectes FP.
– Integració immediata del cos PTFP al cos PES, grup A1, i equiparació salarial dels no integrats.
– Desplegament dels centres integrats d’FP.
– Augment de l’oferta pública d’FP presencial equilibrada territorialment i de la no presencial a través de l’enfortiment de l’IOC. Extensió de l’oferta no presencial a través dels centres integrats.

Què hem fet durant aquests 4 anys?

 • Informació i assessorament.
 • Propostes, reivindicació i mobilització.
 • Negociació a la Mesa sectorial d’Educació i a la Mesa general de la funció pública.
 • Formació pedagògica i didàctica per a docents.
 • Participació en els consells escolars (de Catalunya, territorials i d’FP) i altres espais de diàleg sobre educació pública.
 • Organització de jornades sobre polítiques educatives.

Què hem aconseguit?

 • Recuperació de les pagues extraordinàries del 2013 i 2014.
 • Increments salarials amb pujades substancials fins al 2024.
 • Augment significatiu de les pensions de jubilació.
 • Reducció d’una hora lectiva per a tots els col·lectius docents i increment de plantilla estructural en 3500 persones.
 • Estabilització de 29.000 docents interines (la més gran de la història).
 • Recuperació de la retribució al 100% durant les baixes mèdiques.
 • Ampliació de permisos: dol gestacional, menstruació dolorosa, reincorporació després de malaltia greu, etc.
Triptic Programa Generic Publica Cartell A3 Horitzontal7
Triptic Programa Generic Publica Cartell A3 Horitzontal8