Modificació de les llistes definitives del procés d’integració ordinari dels PTFPs

El 15 de desembre s’ha publicat al web del Departament d’Educació la modificació de les llistes definitives del procés d’integració ordinari del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari. Amb aquesta resolució es declara aprovada i es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos, després de que hagi finalitzat el termini d’interposició de recursos de reposició contra la Resolució EDU/2144/2023 de 16 de juny, i hagin sigut resolts.

La  modificació  dels annexos 3 i 4 s’efectua  als  únics  efectes d’abonar els endarreriments derivats pel fet d’haver prestat serveis en el cos a extingir de PTFPS i  que  es  trobaven  en  servei  actiu  a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 o des de la data en la qual complien els requisits i condicions exigides en aquesta convocatòria.

Pots consultar la Resolució i les llistes aquí.

Tota la informació sobre el període extraordinari d’Integració aquí

Organitza’t amb CCOO! Lluita amb CCOO!