Estat de la situació de la integració PTFP. El Departament d’Educació s’ha convertit en un morós!

Gairebé 3.000 docents del Departament d’Educació estan cobrant un sou inferior al que els pertoca. Els i les docents  de l’antic cos de Professorat Tècnic de Formació Professional que s’han integrat al cos de Secundària no han cobrat el sou corresponent.

Segons el mateix Departament, un programa informàtic obsolet i la manca de personal administratiu i tècnic  han provocat que milers de treballadors/es públics no estiguin percebent el salari a què tenen dret. A l’estiu del curs passat es va iniciar el procés d’integració en termini ordinari del personal docent de PTFP, per començar a posar fi a una discriminació de condicions laborals que arrossegàvem de feia dècades, el Departament d’Educació ja va fer-ho tard i malament. 

Engegar el procediment més tard que a cap altre territori de l’Estat i en ple estiu, ja no augurava un bon resultat de tot plegat. CCOO Educació vam denunciar que engegar un procediment com aquest en ple estiu impediria que tot el professorat estigués informat  per fer la sol·licitud necessària. De les més de 1.700 persones que el Departament tenia detectades que complien els requisits només 1.000 l’han pogut finalitzar en forma i termini. Què ha passat amb les altres 700? Han perdut el dret a cobrar la retroactivitat a què podien tenir dret? És més d’un 41%, un percentatge altíssim, i en responsabilitzem directament al Departament d’Educació per haver publicat la convocatòria d’aquest procediment a ple estiu. És urgent que el Departament informi directament a les persones que té detectades que poden sol·licitar la Integració al cos de secundària i no ho han fet. 

Ens trobem, ja a finals de setembre, que gairebé 3.000 docents estan cobrant un sou inferior al que tenen dret. Ni les més de 1.000 persones funcionàries de carrera amb la sol·licitud presentada a finals de juny i admesa a l’agost, les més de 900 persones que entre les oposicions de 2021 i el concurs de mèrits d’aquest estiu, van començar a presentar les sol·licituds a principis de curs, i les més de 800 persones interines que haurien de cobrar com a secundària, ho estan fent. La resposta del Departament d’Educació, inadmissible, és que va per llarg. És intolerable que la ineficaç gestió del Departament suposi la retallada de sou de milers de docents. La manca de previsió recurrent d’aquest Departament ja feia preveure que, amb un programa informàtic obsolet i manca de personal administratiu i tècnic, no arribarien a temps. Que dos o tres treballadors del Departament hagin de fer totes aquestes gestions burocràtiques a mà, perquè no hi ha més mans disponibles i perquè el programa informàtic no dóna per més, és intolerable, i tant més quan el Departament té una exigència altíssima, que no s’aplica, envers els seus treballadors. Els treballadors públics d’Educació tenim una tasca de servei públic essencial, que hi hagi aquesta desídia contra un dret tan fonamental com percebre el sou que ens pertoca és desolador i inadmissible.

CCOO Educació exigim que el Departament d’Educació posi els recursos necessaris perquè no més tard de l’octubre tothom cobri el que li pertoca amb els endarreriments, que mai hi haurien hagut d’haver. Exigim al Departament d’Educació que incrementi la plantilla i inverteixi en els recursos necessaris perquè situacions com aquesta no es tornin a repetir. Els i les docents no podem sentir-nos desateses, indefenses i menyspreades per qui hauria de vetllar per tal que només ens haguéssim de preocupar de la nostra tasca educativa, i no de cobrar o no cobrar el salari a què tenim dret. Ja n’hi ha prou!

Aquí podeu consultar la sol·licitud de pagament immediat de CCOO feta per registre.