Exigim l’acompliment del disposat a la LEC en matèria d’homologació de condicions laborals

Descarrega el Full d’actualitat

Al mes de març  des de CCOO Educació vam adreçar-nos al Departament d’Educació, concretament al Director General de Concertada, Ramon Montes, amb l’objectiu d’exigir-li l’acompliment del disposat a la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) en matèria d’homologació de condicions laborals del personal docent dels centres concertats amb els dels centres públics.

Tot seguit us adjuntem la Carta perquè la pugueu llegir sencera: bit.ly/CartaHomologacio

Com podeu veure la petició expressa que vam realitzar al Director General va ser:

Des de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya demanem que, d’acord amb el que estableix l’esmentada Disposició Transitòria Segona de la LEC, el Departament d’Educació habiliti les partides pressupostàries pertinents a fi i efecte d’homologar les condicions de treball de les persones docents dels centres concertats. Com diem, aquesta homologació s’hauria d’haver substanciat el 2017 i és hora que l’administració faci efectiu allò que la Llei d’Educació de Catalunya disposa, només així es produirà la conditio sine qua non que permetrà implementar en els àmbits corresponents de la negociació col·lectiva les ulteriors mesures que facin igualment efectiva aquesta homologació.

Us informem que la setmana passada el Director General de concertada es va posar amb contacte amb CCOO Educació i ens va expressar la seva voluntat d’abordar el tema amb nosaltres i amb la resta de sindicats representatius del sector de la concertada. Nosaltres hem aprofitat l’avinentesa per demanar-li una reunió l’abans possible que comenci a abordar les nostres reivindicacions. Us mantindrem informats de les novetats que vagin sortint a aquest respecte.

Des del sindicatconsiderem que el personal docent de la concertada ja fa massa temps que pateix una situació laboral que suposa un malestar greu a la feina. El Departament d’Educació hauria de fer efectives les partides econòmiques que facin possible l’homologació horària dels centres concertats amb els centres públics via la negociació col·lectiva. A hores d’ara, després dels darrers acords a la Mesa Sectorial del Personal Docent no Universitari, els centres públics tenen un horari lectiu de 18 hores a secundària i 23 hores a primària (24 hores i 25 hores respectivament a concertada), cosa que ha agreujat encara més la bretxa d’hores lectives entre centres concertats i públics.

Alhora, tal com podeu veure que hem exigit al Director General, cal que l’administració posi d’una vegada els recursos que possibilitin una equiparació real en matèria de permisos, reduccions de jornades, llicències i excedències.

Salut i lluita,

CCOO Educació