Estabilització del personal laboral del Departament d’Educació

1.378 persones del personal laboral del Departament d’Educació s’estan estabilitzant, gràcies als acords signats per CCOO.