Personal laboral: procés d’estabilització

Gràcies a l’acord signat per CCOO el 5 de juliol del 2021, amb l’objectiu de reduir la temporalitat al 8%, i el de funció pública a Catalunya, signat el 9 de maig, per augmentar el nombre de places ofertes, aquest curs s’està duent a terme el procés d’estabilització de plantilles d’educació més gran de la història amb més de 1000 places de personal laboral i personal laboral docent.

Aquests processos han de posar fre a les elevades taxes de temporalitat que han estat properes al 80% a conseqüència de la manca de convocatòria de processos de concurs-oposició durant anys per part del Departament d’Educació.

Aquesta temporalitat tan elevada, ha provocat una situació gravíssima de precarietat i d’incertesa laboral a les treballadores.

Considerem que l’elevada quantitat de places que hem aconseguit en els acords permetrà que la immensa majoria de persones interines o temporals puguin estabilitzar-se definitivament.

Tanmateix, des de CCOO, continuem treballant per assolir que les persones que eventualment no superessin cap dels processos d’estabilització tinguin garantia de continuïtat en el treball.

Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter13