Cursos online reconeguts com a Formació Permanent

CURSOS ONLINE RECONEGUTS COM A FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT PEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS (MEFPD). PLA 2024

Els cursos estan dirigits al professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006 d’Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments.

  • personal docent en actiu o amb experiència prèvia: s’haurà d’aportar capçalera de nòmina o certificat del centre on es presti servei.
  • personal que no estigui en actiu, però que estigui habilitat per a l’exercici de la docència, futurs docents, opositors i personal sense experiència prèvia: hauran d’aportar títol de mestre/a, grau o llicenciatura més màster de secundària o CAP. El contingent per a aquestes places és del 15% de les places totals del curs.

Condicions d’homologació: Per a poder homologar els cursos, el MEFPD requereix que hi hagi 30 persones inscrites en cada curs, com a mínim. En el cas que no es completi, es podrà retardar la data de celebració fins a aconseguir el contingent o anul·lar l’activitat. En aquest cas, et retornarem l’import de la matrícula, o si és possible i t’interessa un altre curs, podem canviar-la.

No es poden realitzar dos cursos que coincideixin o en què se solapin les dates, ja que el MEFPD només reconeixerà un d’ells. Una vegada aconseguit el nombre mínim de persones participants que estiguin en actiu, es podran assignar places als qui, no havent exercit la docència, compleixin tots els requisits per a això establerts en el Reial decret 1834/2008 i l’Ordre ECI/3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total de les persones inscrites.

Els certificats definitius dels cursos es remetran a l’adreça de correu electrònic facilitada en el formulari d’inscripció, una vegada que el Ministeri ens emeti les diligències de reconeixement. Segons normativa, té fins a tres mesos per a fer-ho, comptant des de la data de finalització del curs.

Tots els cursos tenen un descompte per a les persones afiliades a la Federació d’Ensenyament de CCOO. Si no ho estàs, pots afiliar-te en aquest moment.

Aquesta oferta es completa amb les activitats homologades per les Conselleries d’Educació d’algunes comunitats autònomes. Informa’t a ccoo.cat/educacio/formacio/.

Des d’aquí pots accedir al formulari d’inscripció dels cursos que tenen el termini obert:

Codi d’activitatTítolHoresData IniciData FiSol·licitud fins aTutor/amatric afilmatric no afilenllaç al formulari d’inscripció
235259COACHING EDUCATIU5023/0231/0316/02Francisco Notario50100https://forms.gle/cJnLQogfZ3EWWWCC6
235257BULLYING I CIBERBULLYING PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ6023/0204/0416/02Pilar Romero60120https://forms.gle/Er8FAfMWBLvQ8snB9
235397PREVENCIÓ D’ACCIDENTS I PRIMERS AUXILIS EN ELS CENTRES EDUCATIUS4026/0231/0319/02
Cristina Florindo
4080https://forms.gle/4cZqMjAFXA4gpUFS8
235440AULES CREATIVES. LA CREATIVITAT COM A MOTOR D’APRENENTATGE I LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES6001/0313/0423/02Pilar Romero60120https://forms.gle/NYpxRsMU6zb38BzT7
235441PREVENCIÓ D’ABUSOS SEXUALS I MALTRACTAMENT INFANTIL5001/0311/0423/02Mercedes Fernández
Lorena Adame
50100https://forms.gle/8A2s3v9usiqBHjgM7

Fitxa de participant