Cursos homologats en línia. Formació permanent del professorat 2023.

Termini d’inscripció abril

Els cursos estan dirigits al professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006 d’Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments.

  • personal docent en actiu o amb experiència prèvia: s’haurà d’aportar capçalera de nòmina o certificat del centre on es presti servei.
  • personal que no estigui en actiu, però que estigui habilitat per a l’exercici de la docència, futurs docents, opositors i personal sense experiència prèvia: hauran d’aportar títol de mestre/a, grau o llicenciatura més màster de secundària o CAP. El contingent per a aquestes places és del 15% del total del curs.

Condicions d’homologació: Per a poder homologar els cursos, el Ministeri d’Educació i Formació Professional requereix que hi hagi 30 alumnes/as com a mínim. En el cas que no es completi, es podrà retardar la data de celebració fins a aconseguir el contingent o anul·lar l’activitat. En aquest cas, et retornarem l’import de la matrícula, o si és possible i t’interessa un altre curs, podem canviar-la.

No es poden realitzar dos cursos que coincideixin o solapin les dates, ja que el MEFP només en reconeixerà un. Un cop assolit el nombre mínim de persones participants que estiguin en actiu, es podran assignar places als qui no havent exercit la docència, compleixin tots els requisits establerts en el Reial decret 1834/2008 i l’Ordre ECI/3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total dels participants.

Els certificats definitius dels cursos, es remetran per correu electrònic una vegada que el Ministeri d’Educació i FP ens emeti les diligències d’homologació. Segons normativa, té fins a tres mesos per a fer-ho, comptant des de la data de finalització del curs.

Tots els cursos tenen un descompte per a les persones afiliades a la Federació d’Educació de CCOO. Si no ho estàs, pots afiliar-te en aquest moment.

Clica en el curs per a realitzar la inscripció. Si vols més informació, la trobaràs en els documents adjunts.

233032 ACCIÓN TUTORIAL. ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA UN CRECIMIENTO EDUCATIVO, SOCIAL Y EMOCIONAL termini d’inscripció fins al 12 d’abril.

232957 EXCEL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA termini d’inscripció fins al 26 d’abril.