Conseller, la bona fe negociadora es demostra aportant propostes plausibles i no “fum futurible”

Tornem a la No negociació

Aquest dilluns vam tornar a trobar un Departament d’Educació immobilista. Davant de totes les reivindicacions laborals que tenim, perquè venim patint unes retallades importants des de fa més de 10 anys i encara es mantenen, el Departament torna a seure a la mesa de negociació sense cap proposta de pes pel proper curs 2023-2024.

CCOO seguim lluitant i defensant les reivindicacions presentades al Departament, en especial el retorn del primer estadi als 6 anys, el retorn de la reducció de 2 h lectives per al personal major de 55 anys, la negociació del calendari escolar, la convocatòria immediata per la integració al cos de secundària (grup A1) del professorat PTFP que reuneixi els requisits i la posterior equiparació salarial del personal que romangui  al cos PTFP i pels mestres de taller d’arts gràfiques i disseny, la derogació del decret de plantilles, l’augment d’inversió en educació, l’increment del personal docent d’atenció directa i la reducció de les ràtios. 

Una part de l’acord de l’1 de setembre era negociar la reversió de les retallades que encara patim. Dos mesos  i mig després de signar aquell acord ha quedat ben palès que aquesta conselleria no està disposada a moure partides pressupostàries ni a cedir ni a negociar a fons en tot allò que no té un cost econòmic però sí un impacte important en les condicions de treball del personal docent com són el decret de plantilles i el calendari escolar. Per això, us encoratgem a concentrar-vos per defensar tots plegats la reversió de les retallades el proper dijous a les 17.30h a Lleida, Girona, Tortosa i Barcelona.

Pel que CCOO hem detectat, sembla que en alguns centres no es refaran els horaris i no es reduirà  1 hora lectiva al personal docent a partir del gener. Si aquest és el cas del teu centre no dubtis a contactar amb nosaltres perquè ho denunciarem i lluitarem per aconseguir que es respecti la reducció de l’hora lectiva, alhora que continuarem reclamant dotacions suficients i acompanyament per part d’inspecció educativa a les direccions dels centres perquè puguin fer-ho.

Sobre aquesta reducció d’una hora lectiva hem demanat, un altre cop, que les places estructurals que es crearan al gener s’atorguin per estricte ordre de borsa i sense fer ús del sistema d’entrevistes.

En aquesta mesa, CCOO hem tornat a demanar en solitari el concurs de trasllats autonòmic. Ja fa molts anys que no es fa i cal que es torni a convocar, sobretot perquè ajudaria a obtenir plaça abans del proper concurs estatal, amb condicions que podrien ser pròpies de la nostra comunitat. 

A més hem exigit un altre cop que les places que ja s’han identificat com a ocupades de forma temporal es “destapin” i surtin al concurs de trasllats facilitant així que les persones funcionàries de carrera puguin obtenir destinació definitiva i que no es reservin places pels procediments de fase prèvia que van a dit.

Sobre els propers concursos oposicions (extraordinari i ordinari)  el Departament ens va informar que les convocatòries sortiran al desembre. Les sol·licituds al concurs oposició extraordinari  es faran a principis de gener i encara no s’ha tancat en quins mesos exactament es realitzaran les proves.