CCOOmpromeses amb el feminisme i la coeducació

Avui us presentem les propostes electorals destinades a assolir la coeducació, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç. En aquest mateix sentit, i en el marc de la campanya de CCOO sindicat feminista, fa uns dies us vam compartir un seguit de recursos educatius per treballar a les aules.

Coeducació real i polítiques d’igualtat als centres educatius:

  • Implantació de la coeducació en tots els àmbits i espais educatius: promoció d’una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol tipus de violència o discriminació.
  • Càrrec de coordinació d’igualtat, amb dotació horària i complement, a tots els centres.
  • Accions positives que afavoreixin la incorporació de dones a càrrecs de direcció i d’inspecció.
  • Millora de les mesures de conciliació familiar.
  • Posada en marxa immediata dels plans i mesures d’igualtat.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter11