Per una educació feminista: 8 de març cada dia

Us presentem algunes accions i recursos educatius que poden facilitar el camí a la visibilització i transformació cap una societat més igualitària i lliure de violència masclista. El 8 de març ens ha de servir per visibilitzar les desigualtats i per repensar quina societat volem i com ho farem per aconseguir-la.

Són materials per repensar:

 • Els sabers de les dones, no només el acadèmics i els relats dels continguts curriculars
 • Les accions transversals i les concretes
 • Les intervencions per erradicar les violències masclistes
 • L’educació emocional des d’una perspectiva de gènere
 • Les tasques de cures, qui les fa i per què
 • Els materials i curriculums sexistes, androcèntrics i hetero normatius
 • Com desmuntar estereotips
 • Les relacions lliures i en igualtat
 • La inclusió de les nenes i dones de tot el món
 • Els programes coeducatius i l’educació afectivo sexual

Propostes educatives pel 8 de març i per la resta de dies:

 1. Accions reivindicatives als centres educatius:
 1. Unitats, tallers i itineraris didàctics:
 • Equip ICE. Coeducació. Altres Materials
  https://blogs.uab.cat/equipice-coeducacio/educacio-infantil/
 1. Lectures per a l’alumnat:
 1. Curts, pel·lícules, documentals i vídeos:
 • Equip ICE. Coeducació. Audiovisuals.
  https://blogs.uab.cat/equipice-coeducacio/cinema/
 • Feminismes a les escoles. Materials Audiovisuals. Consorci d’Educació
  https://feminismesalesescoles.wordpress.com/recursos/materials-audiovisuals/
 1. Comissions de gènere:
 1. Guies de coeducació:
 1. Dones i ciència:
 1. LGTBI:
 1. Coeducació en el lleure:
 1. Altres temàtiques concretes:
 1. Altres llistats de recursos: