RETRIBUCIONS DOCENTS NOVEMBRE 2023 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Com a resultat de l’acord que CCOO va signar el 19 d’octubre de 2022 amb el Govern Estatal per a tot el personal treballador públic, es va realitzar una pujada salarial del 3,5% l’any 2022, aquest any 2023 un 2,5% al gener,  un 0,5 vinculat a l’IPC i un altre 0,5% vinculat al creixement del PIB i un 2,5% l’any 2024. 

Aquest novembre es farà efectiu l’increment del 0’5% vinculat a la dada de creixement de l’IPC acumulat.

L’augment  és retroactiu amb el pagament dels endarreriments des del gener, és a dir un 0,5% més al mes a afegir al 2’5% que ja se’ns havia apujat el sou originalment aquest 2023. Al mes de febrer es publicarà el PIB espanyol del 2023 i si, com tot sembla indicar, arribem al 2’1%, es pujarà un altre 0’5% retroactiu des del gener del 2023, amb el que l’increment total del 2023 haurà estat del 3’5%. A més, al gener del 2024 s’incrementarà el salari un 2% més un 0’5% a l’octubre en funció de l’IPC.

També us volem informar i recordar que en aquesta nomina també trobareu el cobrament del FAS i una aportació al Pla de pensions de 110,40 euros, per aquelles persones que ho tenen actiu.