CONCURS I BASES DE 75 LLOCS DE TREBALL DE DIRECCIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que a la Gaseta Municipal s’ha publicat avui, 20 de gener de 2024, la Convocatòria i les bases que han de regir el concurs de 75 llocs de treball de Director/a d’Escola Bressol de l’IMEB.

CCOO us volem informar que hem fet al·legacions a les bases i encara que avui s’han publicat, hem demanat que es valori la nostra al·legació pel fet que no ens han donat temps per poder presentar-les.

Que es puguin presentar aquest concurs de direccions de les escoles bressol totes les A2 Educadores de Bressol a extingir, perquè a l’acord de les categories de les Escoles Bressol de l’Ajuntament de Barcelona diu:

  1. Declarar a extingir la categoria d’Educador/a d’Escola Bressol subgrup A2 dins l’Escala d’Administració Especial
    El personal funcionari de carrera amb titulació de Tècnic Superior d’Educació Infantil i equivalent de la categoria declarada a extingir mantindrà la seva vinculació i tots els drets de mobilitat, promoció i carrera professional.

Parla que aquest personal mantidrà els seus drets per promoció i carrera professional i dins de les Escoles Bressol i ser categoria A2 es tenir el càrrec de director o directora.

TERMINI DE PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA: 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent aquesta publicació.

DEL 21 DE FEBRER AL 12 DE MARÇ

CCOO DEFESEM PERSONES, CCOO DEFENSEM EQUIPS!!!