CCOO aconsegueix que l’Audiència Nacional ordeni la signatura de les taules salarials del conveni de la dependència

Davant la petició d’execució de la sentència de l’Audiència Nacional de data 20 de juny de 2022 realitzada per CCOO, la Sala social, en una sessió celebrada avui 28 de setembre, ha emplaçat a una nova sessió per al 18 d’octubre perquè prèviament es signin en la Comissió Paritària del conveni (en la qual per la Part Social únicament està CCOO, únic signant del citat conveni), les taules salarials del conveni estatal de la Dependència de l’any 2022, que contemplen una pujada salarial del 6,5% en tots els conceptes.

CCOO es congratula d’aquesta notícia i es compromet fermament a continuar lluitant per a aconseguir millores significatives tant salarials com de les condicions de treball.

Notícies relacionades