L’Audiència Nacional dona la raó a CCOO i reconeix l’increment salarial del 6,5% per a les treballadores de la Dependència

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) celebra que avui, 22 de juny, l’Audiència Nacional ha donat la raó a CCOO i reconeix l’increment salarial per a les treballadores i treballadors del sector de l’Atenció a la Dependència: centres de dia, residències, teleassistència i ajuda a domicili. Aquest Tribunal considera en la seva sentència que els seus salaris han d’incrementar-se un 6,5% (en compliment del VII Conveni col·lectiu signat en solitari per aquest sindicat) i a més imposa a cadascuna de les patronals una sanció de 1.000 euros per conducta processal temerària.