Resum de la reunió del Grup de treball LOSU (02/02/2024)

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha creat un grup de treball presidit pel Secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats, en el que hi ha representants de les Comunitats Autònomes, de la CRUE i de les organitzacions sindicals més representatives.

La primera reunió, celebrada el passat divendres 2 de febrer, ha servit per fer els primers contactes i per establir la dinàmica del grup de treball, en la que hi destaca la responsabilitat com a regla bàsica de funcionament.

El primer objectiu del Ministeri per a aquest grup de treball és aconseguir consensuar una proposta amb la que, a mitjà termini, s’aconsegueixin plantilles més àmplies de PDI de manera que el professorat disposi de més temps per realitzar tasques que van enllà de la docència, és a dir, més temps per a la recerca.

S’ estableix com a horitzó un augment de 4.200 places noves de professorat lector en quatre anys. Enguany es volen crear 2.100 places, de les quals el Ministeri es compromet a finançar-ne dos terços i les CCAA n’haurien de finançar l’altre terç, fent servir cinc criteris:

  1. Finançament de places addicionals (Lectors).
  2. Cofinançament, entre Ministeri i CCAA.
  3. Noves places extra, més enllà de les que ja s’estan convocant.
  4. Criteris de distribució.
  5. Flexibilitat.

Per això serà necessari modificar i flexibilitzar les disposicions transitòries 7a i 12a de la LOSU.

CCOO celebrem que la nova llei posi damunt la taula un dels problemes més greus de la universitat: la precarietat del seu personal. Tanmateix, la solució proposada no és suficient i torna a dilatar els temps. Volem recordar, a més, que la problemàtica dels anomenats “falsos associats” no és l’únic element de precarietat a la universitat:  hi ha plantilles insuficients en el PTGAS, hi ha plantilles insuficients en altres figures de PDI, manca de desenvolupament de les carreres professionals, manca de finançament de la recerca o manca d’inversió en infraestructures serien, entre d’altres, els problemes que les universitats han d’afrontar urgentment.

Per descomptat, considerem que les Comunitats Autònomes no poden mirar cap a una altra banda. Crida l’atenció que ara els governs de les CCAA mirin cap al Ministeri i anunciïn a so de bombo i platerets haver augmentat els seus pressupostos per a les universitats, quan alguns d’aquests problemes venen de la dècada passada (o abans) i s’estan convertint en estructurals.

Cal un canvi en les polítiques i en la gestió universitàries que garanteixin unes condicions de treball estables i dignes per als seus treballadors i treballadores. No podem seguir amb un sistema fonamentat en la precarietat de les figures més febles de les plantilles. Un exemple d’això són les retallades de les retribucions del personal més precari o l’elevat nombre de professorat associat sobre el qual se sustenten els ensenyaments. No servirà de res canviar aquests associats -com estan fent la majoria de les universitats- per la nova figura del Professorat Substitut perquè segueix estant mal pagat, en precari i sense gairebé cap requisit per impartir docència a la universitat. Si seguim així, el problema es veurà agreujat, a més de la precarietat, haurem de patir per la qualitat de la formació impartida i la destrucció del servei públic universitari.

Per tot plegat, CCOOfem una crida a la responsabilitat de tots els estaments amb capacitat de decisió per afrontar d’una vegada per totes aquesta situació nefasta. Els treballadors i treballadors no podem esperar més i necessitem veure accions reals per canviar el rumb.