Prou d’atacar la negociació col·lectiva a les universitats públiques catalanes!

Per a l’aplicació de la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari, a Catalunya s’ha estat negociant la modificació del Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Universitari, tant per la regulació del professorat associat com la creació de la figura del professorat substitut.

Les CCOO hem estat liderant aquesta negociació, amb propostes realistes, allunyades de maximalismes, però les universitats públiques han trencat les negociacions i han decidit que cada universitat apliqui la normativa de forma unilateral.

Així, ja s’estan convocant els Consells Socials i els Consells de Govern de les universitats per intentar portar endavant mesures que trenquen amb la possibilitat de negociació col·lectiva i amb el principi d’igual salari pel mateix treball.

Les CCOO de Catalunya ens oposarem a aquestes pràctiques antidemocràtiques amb totes les eines al nostre abast. Fem una crida al conseller d’Universitats a tornar a reunir-se amb el nostre sindicat per solucionar la manca d’interlocució social en unes institucions que han de ser capdavanteres per construir el futur de Catalunya. Una universitat de qualitat que no pot construir-se sobre la precarietat del seu professorat ni sobre l’infrafinançament.