Les gerències es neguen a aplicar els nous permisos de conciliació

A principis del mes de juliol vam informar-vos dels permisos publicats al BOE del 29 de juny de 2023 i que van entrar en vigor a 30 de juny. El dissabte 1 de juliol es va publicar una correcció d’errors, remarcant que els dies de permisos eren “hàbils”.

Us recordem de manera resumida els permisos que se’ns deriven.

Durant el mes de juliol, Seccions sindicals de CCOO de les 7 universitats públiques hem enviat diversos comunicats a les respectives gerències, i després de la insistència, el 27 de juliol vam rebre una resposta del seu coordinador al·legant, de manera resumida, que l’aplicació dels permisos s’havia de tractar en una mesa d’universitats, sense data prevista ara mateix.

A la tornada de vacances, vam tornar de nou a insistir-hi i vista la passivitat de les 7 gerències vam presentar un escrit amb diverses peticions que us presentem a continuació:

  • Que tots els nous permisos derivats del RD 5/2023 ja estan en vigor i s’han d’aplicar. No es pot limitar el seu gaudiment a què hi hagi una “trobada d’una comissió de treball”.Si les universitats no els concedeixen, estan incomplint greument la normativa.
  • Envers l’acreditació de la convivència o la concreció de les causes de força major acceptem que es pugui planificar una trobada d’una comissió de treball, però no acceptem que aquesta trobada signifiqui un endarreriment en el gaudi de cap dels permisos. Els permisos estan en vigor i s’han d’aplicar, amb els criteris que cada universitat consideri mentre no hi hagi criteris comuns acordats.
  • Tractar el nou permís parental.Acceptem que es pugui planificar una trobada d’una comissió de treball, però no acceptem que aquesta trobada signifiqui un endarreriment en el gaudi d’aquest permís que ja està en vigor.
  • Així mateix, i respecte a la qüestió del pagament del permís parental, tampoc creiem que sigui necessària una comissió de treball. Està clar que les universitats, en l’exercici de la vostra autonomia universitària, heu decidit (com és habitual en els últims anys) que fareu el que us indiqui la Generalitat. Per tant, el que us demanem és que en el moment que la Generalitat decideixi que remunerarà el permís parental les universitats feu el mateix, sense necessitat de cap comissió de treball.

Convidem a totes les treballadores i treballadors de les universitats públiques catalanes que tinguin dret a aquests permisos, els sol·licitin per escrit i si la resposta es negativa, informin a les seccions sindicals de CCOO de les respectives universitats.

Esperem que les gerències reaccionin, sinó ens haurem de veure abocats a valorar la presentació d’una demanda als jutjats, per denunciar l‘incompliment molt greu que suposa la inaplicació d’un Reial Decret.