La precarietat extrema arriba a la URV

El professorat substitut de la URV cobrarà el 77% del salari mínim interprofessional

El proper dia 8 de juny la URV aprovarà la figura del professorat substitut d’universitat, una nova categoria derivada de la nova llei d’universitats (LOSU). Aquest nou professorat farà les mateixes hores de classe que un professor a temps complert (24 ECTS). A més, els professors substituts no faran recerca. És per això que, al setembre del 2023, un 17% del professorat no farà cap tipus de recerca, el que tindrà un impacte molt negatiu sobre la situació de la URV en els rànquing universitaris.

Malgrat que la URV és una administració pública, les condicions per a la contractació d’aquest nou tipus de professorat no són conegudes per ningú: quin serà el procediment de contractació? Quins mèrits es consideraran? Quins seran els requisits d’entrada? L’únic detall que ha transcendit és alarmant: tindrà un sou brut de 11658 € anuals. Aquest sou no arriba al salari mínim interprofessional, i per posar-lo en el context de l’Educació del nostre país, representa aproximadament un terç del salari del professorat de primària o secundària.

Cal destacar que la URV ha decidit que el seu professorat substitut sigui el més mal pagat de les universitats públiques catalanes (tal com passa amb el professorat associat). Per exemple, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra o a la majoria de professors de la Universitat de Girona el sou del professorat substitut serà un 50% més elevat.

Tots els sindicats de la URV s’han mostrat contraris a aquesta figura tal com es planteja a la URV, tant per l’absoluta precarietat absoluta (amb un salari mensual de 832,7 € bruts), com per l’impacte que tindrà sobre la qualitat docent.

CCOO considera que aquesta mesura xoca frontalment amb l’objectiu de de tenir una universitat pública de qualitat al nostre territori i, a més, denuncia que és la precarització del professorat més rellevant de les darreres dècades, que, a més, tindrà un impacte negatiu sobre els estudiants: realment aquesta és la URV que volem? Volem que el professorat dels nostres joves universitaris tinguin sous indignes i condicions més que precàries?