Informacions de l’últim Consell General de MUFACE

El dia 19 de desembre de  2023 va tenir lloc a la seu central de MUFACE la reunió de l’últim Consell General de 2023, amb participació presencial i per videoconferència. El balanç de l’any, el tancament de l’exercici pressupostari, el seguiment del Pla MUFACE Avanza tercer trimestre 2023, la seva pròrroga i el Pla Anual 2024, la convocatòria d’ajudes assistencials i l’ajuda a Víctimes de Violència de Gènere, han estat alguns dels temes tractats.

Des de CCOO hem tornat a intervenir en tots els temes, reiterant-nos en les denúncies que fem a cada Consell: necessitat d’un procés de diàleg real sobre el finançament de MUFACE per a garantir la qualitat del servei, perquè entenem que el pressupost és insuficient, i, per tant, una de les principals causes de les retallades en els quadres mèdics, l’eliminació de clíniques i especialitats mèdiques etc… La nostra exigència de posar fi a algunes discriminacions que pateixen els mutualistes de MUFACE, com és la discriminació de jubilats i jubilades en el pagament dels medicaments enfront dels beneficiaris i beneficiàries del Règim General de la Seguretat Social, que es resoldria mitjançant l’homologació al sistema general amb el consegüent finançament per part de l’Estat; o la discriminació que es produeix respecte a les assegurances privades (si dius que pertanys a una companyia concertada amb Muface, ni et donen el mateix servei ni el temps per a concedir-te’l és el mateix).

Altres qüestions d’interès tractades de les quals hem demanat informació:

  1. Sobre les notícies aparegudes relatives a la desaparició de MUFACE, com opinem des de CCOO, afirmen amb contundència que són sols rumors interessats. No hi ha res sobre aquest tema. No hi ha per part del nou Govern gens d’interès a posar fi a aquest model.
  1. Mutualitat de Primària. Amb l’enviament massiu de certificats senten haver generat expectatives als mutualistes que en el seu moment van cotitzar a la Mutualitat de Primària, però que ells no tenen cap informació respecte a si la sentència de la Mutualitat laboral de Banca els afecta o no.
  1. Recepta electrònica. Pretenen que el 2024 s’implanti de manera progressiva, a una comunitat autònoma per mes, finalitzant la total implantació en el primer trimestre de 2025. Així, podem avançar que al gener i febrer de 2024 s’implantarà a Navarra i Múrcia respectivament.
  1. Part i historial electrònics. Implantació definitiva per al primer semestre de 2024.
  1. Des de CCOO hem incidit de manera especial en aquest tema: ajudes a dones víctimes de violència de gènere. Com ja vam informar en el seu moment, el termini de sol·licitud va finalitzar el passat 15 de novembre. Referent a això, cal destacar que s’han rebut 128 sol·licituds d’ajuda, de les quals s’han estimat el 59%, amb una despesa prevista de 110.000 euros. En el 34% dels casos, les sol·licitants tenen fills i filles que ja són beneficiaris de MUFACE. En els casos en què s’ha estimat l’ajuda, aquest fet ha permès incrementar la quantia de la mateixa en 1.000 euros més per cadascun d’ells. En tractar-se de la primera convocatòria d’aquesta mena d’ajudes, encara no consten dades de referència amb les quals poder realitzar una comparativa, però cal destacar que s’han rebut més sol·licituds de les que en un principi s’esperava. Serveixi com a anàlisi que aquesta dada és especialment significativa tenint en compte la brevetat del termini de presentació de sol·licituds que s’ha pogut establir en aquesta primera convocatòria.
  1. La targeta AA, «Accessibilitat i Acompanyament», de la qual gaudeixen els beneficiaris i les beneficiàries de la Seguretat Social, per a pacients que presenten situacions de major vulnerabilitat i que poden tenir impediments per a l’accés als serveis, i per a garantir-los una assistència adequada a les seves necessitats. A petició nostra estan treballant en això per a també expedir-la als i a les mutualistes de Muface.