CCOO es deslliga d’un nou mètode d’avaluació de riscos psicosocials en les universitats i insta les autoritats pertinents a prendre mesures

El sindicat denuncia que no ha rebut cap proposta sobre aquest tema i, per tant, que no pot comptar amb el seu suport. A més, convida a les universitats a reunir-se amb els sindicats per a abordar qualsevol mesura que pugui incidir en la seguretat i salut de la seva comunitat educativa.

CCOO exigeix a les autoritats que facin complir la legalitat vigent i que vetllin perquè els mètodes emprats per a avaluar la salut de la comunitat educativa

Davant els qüestionaris que estan arribant a diferents membres de la comunitat universitària sobre la possible elaboració d’un mètode exclusiu d’avaluació de riscos psicosocials per a aquest col·lectiu, que inclouria a universitats tant públiques com privades i avalat suposadament per empreses privades múltiples, des de la Federació d’Ensenyament de CCOO (*FECCOO) volem aclarir les següents qüestions:

En primer lloc, desmentim que a *FECCOO se li hagi presentat formalment aquest projecte i hagi estat rebut amb èxit. En l’escrit s’arriba a afirmar que aquesta proposta ha rebut “àmplia acceptació”, la qual cosa no és cert, en cap cas, per part del nostre sindicat, ja que és impossible acceptar alguna cosa que ni tan sols se’ns ha presentat.

En segon lloc, recordem que els mètodes *COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de *ISTAS i F-*psico de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (*INSST) són els actualment avalats a Espanya pel *INSST, existint diverses Notes Tècniques de Prevenció sobre aquest tema:

 *NTP 703: El mètode *COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) d’avaluació de riscos psicosocials.

 *NTP 443: Factors psicosocials: metodologia d’avaluació.

 *NTP 926: Factors psicosocials: metodologia d’avaluació.

Per tot això, instem les universitats que, abans d’acceptar cap proposta d’aquest calat, es reuneixin amb els sindicats per a abordar aquest assumpte i negociar les mesures oportunes que redundin en la millora de la seguretat i salut de tota la comunitat universitària.

Al seu torn, exigim a les autoritats que facin complir la legalitat vigent i que vetllin perquè els mètodes emprats per a avaluar la salut de la comunitat educativa estiguin orientats cap a la protecció dels drets a la seguretat i salut de les persones treballadores per sobre de determinats perfils empresarials que puguin caure en la temptació d’utilitzar mètodes o eines de menor qualitat contrastada en benefici dels seus interessos.