CCOO critica que l’ANECA hagi revisat els criteris d’acreditació pels cossos docents sense comptar amb els sindicats

Seguirem reclamant al nou Govern que es derogui el RD 415/2015 i que s’iniciï una negociació real amb la representació legal dels i les treballadores sobre la modificació dels criteris d’acreditació als cossos docents.

Resum de la reunió del 3 de desembre de l’ANECA amb els sindicats representatius

CCOO va participar el passat 3 de desembre en una reunió de l’ANECA a la qual també van assistir UGT, CSIF i CIG. Per part de l’ANECA han assistit el seu director, José Arnáez Vadillo i el responsable de la Divisió d’Avaluació del Professorat, Gregorio Sánchez Marín.

Com es va esmentar diverses vegades, la reunió és merament informativa, i és per aquesta raó que no es va proporcionar cap documentació prèvia a la trobada. El director de l’ANECA va informar de que, després de dos anys des de l’última modificació dels criteris d’acreditació per als cossos docents, les diferents comissions d’acreditació han realitzat una revisió d’aquests criteris. 

El director comença informant de les xifres de sol·licituds d’acreditació de 2019: són unes 2.900, de les quals 700 estan pendents d’avaluar. De les dades aportades s’aprecia la important baixada de sol·licituds a partir de l’entrada en vigor de l’RD 415/2015 (abans de l’entrada en vigor d’aquest RD, la mitjana de sol·licituds era d’unes 4.500 anuals). Les dades aportades es centren en els anys 2018 i 2019, en què, aparentment, s’ha produït una millora de la taxa d’èxit en l’acreditació (excepte en Ciències de la Salut i en Ciències Socials). Aquesta dada, com s’esmentava abans, queda molt distorsionada pel fet que el nombre de sol·licituds hagi baixat dràsticament, més de l’40%, respecte a les que es presentaven en el període 2008-2014.
S’aporten dades dels resultats de les avaluacions en 2018 i 2019, per a catedràtics i professors titulars d’universitat. El director de l’ANECA, sense donar massa detalls, es mostra en general satisfet, tot i que assenyala alguns casos singulars que estan en estudi (per exemple en la comissió B7 “Medicina Clínica i Especialitats Clíniques” la taxa d’èxit és de 32%). Des dels sindicats s’insisteix que, tot i que la taxa d’èxit és alta en moltes àrees, el nombre de sol·licituds és molt baix. De fet, en general, ara s’acredita la meitat de la gent que s’acreditava abans de l’RD 415/2015. El director afirma que totes les dades estan en la web de l’ANECA, però de fet no és així.
El director informa de les reunions que ha tingut amb diverses institucions i associacions i, a continuació, exposa les principals modificacions dels criteris d’acreditació:

1. Els criteris s’aprovaran per una resolució del director de l’ANECA i es publicaran a la web. Es tindran en compte a partir de la publicació.

2. S’incorporen els sexennis d’investigació com a mèrits específics pels CU (excepte en els àmbits de Ciències) i com a mèrits complementaris pels TEU (excepte en els àmbits de Ciències i Enginyeries). Les excepcions sobre la valoració de sexennis han estat decidides per la comissions d’avaluació. Crida l’atenció que les comissions prenguin decisions al marge de la política de l’ANECA. El director afirma que els criteris no són normes, i que les normes només són obligatòries si estan al Reial Decret.

3. Hi ha un augment de disponibilitat de mèrits específics i complementaris d’investigació per CU i TU (que desconeixem perquè en la reunió no es donen detalls).

4. S’adapta l’exigència de mèrits obligatoris de docència a les realitats dels àmbits de coneixement. Aquesta mesura s’adopta especialment tenint en compte el cas de Medicina, en el que no hi ha un sistema específic d’avaluació de la qualitat docent.

5. Hi ha un increment de la disponibilitat de mèrits específics i complementaris de docència, que tampoc esmenten.

6. S’incorporen nous mèrits de transferència i activitat professional, per facilitar la seva elegibilitat per part dels sol·licitants.

7. Es té en consideració la igualtat d’oportunitats dels sol·licitants en l’exigència i valoració de l’activitat investigadora i docent en situacions especials derivades de permisos per maternitat o paternitat, excedència per la cura de fills o familiars dependents, així com situacions de baixa per llarga malaltia. S’informa que es donaran més detalls sobre aquest tema. A més, s’informa d’algunes modificacions de caràcter particular a les comissions B7 (Especialitats clíniques), D18 (Ciències Socials), D17 (Ciències del Comportament) i D16 (Ciències de l’Educació). Hi ha més modificacions, però no ens n’informen.

Des de CCOO lamentem que aquesta reunió informativa s’hagi produït a la fi de la revisió dels criteris, un procés en el que no s’ha comptat amb els sindicats. Per tant, des del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats no s’ha complert amb el compromís de participació sindical en un tema crucial per al desenvolupament de la carrera professional del professorat de les universitats públiques. En l’anterior procés de revisió, els sindicats vam poder participar-hi, encara que de manera tardana i parcial, en el si de les comissions que es van establir per aquesta qüestió. Si bé les nostres posicions no sempre es van tenir en compte, com a mínim hi va haver alguna millora en determinats criteris. Ara, els sindicats hem estat directament ignorats i haurem d’esperar a veure la modificació final dels criteris d’avaluació quan es publiquin a la pàgina web de l’ANECA.
CCOO seguirem reclamant a el nou Govern que es derogui el RD 415/2015 i que s’iniciï una negociació real de la modificació dels criteris d’acreditació als cossos docents amb la representació legal de les i els treballadors.