Una amplíssima majoria de treballadores de l’educació valora negativament l’avançament del curs

La Federació d’Educació de CCOO, seguint la nostra línia de promoure la participació, hem fet una enquesta sobre els canvis imposats per part de la Conselleria d’Educació en el calendari escolar d’enguany, dirigida tant a la nostra afiliació com al conjunt dels treballadors i treballadores que s’han vist afectats per aquests.

L’enquesta ha estat oberta des del 6 fins al 13 d’octubre i l’han contestat més de 7.000 treballadors i treballadores de l’educació de tota Catalunya, una quantitat molt estimable, tant de centres públics com concertats, dels quals un 90% formen part del personal docent i la resta del personal d’atenció educativa i del lleure educatiu. El 47% de les respostes provenen de personal de segon cicle d’educació infantil i primària i el 45% de secundària i FP.

A continuació presentem els resultats de les respostes a cadascuna de les preguntes:

  1. Creus que l’organització de les tardes d’aquest mes ha funcionat en termes generals? (pregunta només per a segon cicle d’infantil i primària)

Com podem veure en el diagrama, més de la meitat (55,3%) de les respostes indiquen que l’organització de les tardes no ha funcionat gens i només un 8% que ha funcionat molt.

Formatget1
  1. Al teu centre ha faltat personal del lleure educatiu per cobrir les tardes? (pregunta només per a segon cicle d’infantil i primària)

En quasi el 40% de les respostes s’indica que ha faltat personal del lleure per cobrir les tardes en general o algun dia. Així, malauradament, es confirma que moltes escoles han tingut dificultats per cobrir amb el personal adient les tardes de setembre, tal com ja ens van informar moltes direccions amb molta preocupació.

Formatget2
  1. Consideres que aquestes tardes han tingut suficient qualitat educativa per l’alumnat? (pregunta només per a segon cicle d’infantil i primària)

El 78% de les respostes indiquen que les activitats de les tardes del setembre a les escoles no han tingut una qualitat educativa suficient.

Formatget3
  1. Creus que s’ha pogut preparar el curs amb suficient qualitat?

Tal com mostra el diagrama, més del 86% de les respostes mostren que no s’ha pogut preparar el curs amb la suficient qualitat.

Formatget4
  1. Creus que avançar el curs ha estat positiu de manera general?

Quasi el 90% de les respostes dels i les professionals de l’educació indiquen que no ha estat gens positiu avançar el curs.

Formatget5
  1. Creus que els canvis de calendari i horari han afavorit l’alumnat i la conciliació de les famílies?

També, un 80% aproximadament considera que els canvis del setembre no han afavorit ni l’alumnat ni les famílies.

Formatget6
  1. Creus que aquests canvis en el calendari han fet augmentar la sensació de calor als centres educatius?

Més del 88% de les opinions indiquen que els canvis han fet augmentar molt o bastant la sensació de calor durant el mes de setembre als centres educatius.

Formatget7
  1. Tornaries a repetir aquest calendari escolar?

També és aclaparadora la quantitat de gent (91,6%) que respon que no voldria tornar a tenir aquest calendari escolar.

Formatget8
  1. Quines propostes de millora implementaries pel proper curs respecte al calendari?

La immensa majoria de les respostes proposen tornar al calendari anterior.

  1.  Preguntes al lleure educatiu:

A més a més de les preguntes anteriors, n’hem fet algunes específiques per al personal del lleure educatiu sobre les seves condicions de treball en relació a les tardes de setembre i els resultats han estat que aproximadament el 80% no ha tingut suficient temps per preparar les activitats, no els ha compensat laboralment el nou horari, ni consideren que hagi aportat cap benefici el canvi en el calendari escolar.

Els resultats de l’enquesta no poden ser més clars. Malgrat els intents del conseller d’educació de fer creure que l’avançament ha estat beneficiós per a tothom, queda palès que quasi la totalitat dels i les professionals dels centres educatius de tots els nivells educatius consideren que no ha aportat cap millora, ni per l’alumnat, ni per les famílies, ni per la qualitat educativa.Tampoc ha ajudat a millorar la sensació de calor als centres, ja que ha estat un inici de curs amb molta xafogor, fruit de les temperatures d’inici de setembre i de la situació dels centres no climatitzats. A més a més, aquests canvis han provocat un neguit important a les direccions i als equips docents per no tenir suficient temps ni recursos per preparar un inici de curs i unes tardes de setembre amb prou qualitat i també una pressió sobre el personal del lleure educatiu per les condicions de treball en les que ha hagut de desenvolupar la seva feina.

Finalment s’ha confirmat allò que els treballadors i treballadores dels centres i els sindicats educatius ja vam exposar repetidament des del març: l’avançament del curs sense cap consens és una mesura innecessària i contraproduent. El Departament hauria d’haver escoltat el dictamen del Consell Escolar de Catalunya de no aplicar enguany el nou calendari, un canvi que va considerar improvisat i precipitat.

Existeixen moltes altres mesures que poden millorar de veritat la qualitat de l’educació i que, des de CCOO, fa molts anys que demanem, com per exemple, invertir-hi més recursos. Perquè no es tracta de cinc dies de “vacances”, sinó de més de deu anys de retallades i de manca d’inversió.

El conseller d’Educació a mig setembre, en roda de premsa, va valorar positivament l’avançament del calendari escolar i va anunciar que se n’avaluaria el seu funcionament. Va expressar textualment: “L’avançament de curs ha vingut per quedar-se i hem d’avaluar-lo entre tots per prendre les millors decisions. Per això avaluarem les tardes de setembre per millorar-les de cara al curs vinent”. Ens oposem a una presa de decisions ja feta d’antuvi, de nou sense cap anàlisi dels resultats, ni consens amb la comunitat educativa. No acceptem que un avançament d’uns dies sigui “per se” positiu i que l’únic que calgui valorar és com organitzar les tardes de setembre. Una avaluació real de l’aplicació d’aquesta mesura ha de contemplar totes les implicacions i efectes provocats per a tota la comunitat educativa!