Un curs més, un calendari escolar sense consens ni avaluació

La publicació del calendari escolar pel curs 24-25 torna a produir-se sense haver fet una valoració sobre l’impacte que l’avançament del calendari dels cursos anteriors va ocasionar en els centres, tal com hem demanat des de CCOO repetidament. Endarrerir uns dies l’inici de curs ha estat una decisió obligada a la llum del desastre organitzatiu que va ocasionar en docents, personal educatiu, famílies i alumnat. És fàcil entendre per què el Govern prefereix no avaluar una mesura que va ser rebutjada tan majoritàriament per les professionals de l’educació, els moviments de renovació pedagògica, en general per a les famílies i que va crear reticències inclús entre empreses del sector del lleure educatiu.

Considerem que la data d’inici de curs i el calendari escolar no poden ser una decisió unilateral i canviant del govern. L’educació necessita consensos. La Federació d’Educació de CCOO ja va plantejar tant al Consell d’Educació de Catalunya com al mateix Departament d’Educació la necessitat d’establir uns criteris treballats conjuntament amb la comunitat educativa que proporcionin un marc estable i que assegurin la correcta preparació i desenvolupament del curs escolar.

No es pot demanar un treball coordinat quan les plantilles no estan sempre a punt, quan el personal de suport no és als centres o quan les matrícules no estan tancades. Quina atenció educativa es pot fer així? Només sense instrumentalització política i amb un calendari consensuat des del Consell d’Educació de Catalunya es podran atendre correctament les necessitats de l’alumnat i es podrà redreçar el desencís que aquestes decisions unilaterals van ocasionar a la comunitat educativa.Prou imposicions i ocurrències en un tema cabdal com aquest. Prou utilitzar el calendari com a eina punitiva cap a les professionals de l’educació.

Entenent que el calendari va més enllà de la fixació de la data l’inici de curs (enguany deixant 5 dies que considerem el mínim imprescindible per a la preparació del curs) amb l’alumnat i la de final de curs, esperem que pel curs vinent s’hagin assolit consensos en els aspectes fonamentals del calendari i es contemplin aspectes com ara:

– la consideració de l’esbarjo de secundària com a lectiu, 

– que s‘unifiquin les dates d’inici i final de curs per a totes les escoles bressol de primer cicle d’educació infantil, així com que es contemplin les adaptacions horàries que requereixin els infants d’aquest mateix cicle de manera individual,

– o que s’indiqui explícitament en l’ordre que l’activitat programada dels centres educatius finalitzarà el 30 de juny.

Per tots aquests motius, demanem que pels propers cursos el Departament d’Educació hagi après la lliçó i construeixi amplis consensos amb la comunitat educativa i amb les seves professionals per tenir un calendari escolar estable i que doni respostes adequades per la millora del nostre sistema educatiu.

#CalendariEscolarAmbConsensos

#EducacioAmbQualitat