Temperatures extremes als centres i sostenibilitat

Fa ja moltes dècades que la comunitat educativa pateix periòdicament situacions de desconfort tèrmic a la majoria dels centres educatius, especialment durant els mesos més calorosos. Malauradament, aquests últims anys el problema s’està tornant més greu degut al canvi climàtic i, aquest curs encara més, per l’avançament de l’inici del curs escolar.

La Federació d’Educació de CCOO, com fem cada curs, hem denunciat la situació públicament i davant del Departament i continuem prenent mesures de temperatura i humitat en molts centres. Els primers dies de setembre hem trobat alguna aula a 40ºC i moltes, a més de 30ºC, també molts patis sense ombres suficients per refugiar l’alumnat del centre. Són situacions molt greus que ja no haurien de succeir. Volem recordar que la sobreexposició a la calor genera un risc molt important per la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores i, per descomptat, també de l’alumnat, amb la possibilitat de patir marejos, fatiga, mals de cap, deshidratació, etc, a més a més d’una disminució del ritme de treball i de l’aprenentatge.

CCOO hem instat el Departament d’Educació a adoptar les mesures necessàries per evitar aquestes situacions, que van molt més enllà de comprar a última hora uns quants ventiladors pels centres que es queixin. Cal que reaccioni amb celeritat i elabori un pla d’adaptació dels centres educatius que incorpori un estudi de la realitat bioclimàtica i de confort per determinar les necessitats específiques de cadascun pel que fa a climatització (ventilació, tancaments, aïllaments, elements d’ombra als patis, etc). El Departament ha d’oferir els recursos necessaris perquè els centres puguin garantir el dret a l’educació en condicions òptimes de seguretat, salut i sostenibilitat.

SOSTENIBILITAT: EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I AMBIENTAL

El canvi climàtic és una realitat innegable que afecta cada dia més les nostres vides i  que es fa patent en nombrosos fenòmens meteorològics extrems: sequeres, altes  temperatures, freds gèlids, pluges torrencials, huracans… Hi ha causes  constatades que estan provocant aquest canvi climàtic: transport contaminant,  edificacions energèticament insostenibles, alta generació de residus, sistema alimentari no sostenible, malbaratament d’energia, desforestació… Nombrosos estudis de les administracions públiques denoten la vulnerabilitat de les  nostres costes i territoris pel canvi climàtic. A partir de 2050, si no ho impedim,  s’inundaran zones costaneres, com per exemple el Delta de l’Ebre, a part del perill de desertificació. És urgent, per tant, prendre mesures que incideixin en aquests aspectes o serà impossible aturar aquesta terrible situació.

Actuacions individuals poden reduir la “petjada contaminant” que generem, però aquestes ofereixen amb freqüència només resultats testimonials. És necessari que els governs actuïn de manera dràstica o aquesta situació irreversible portarà a la humanitat a un gran patiment.

Els poders públics han de realitzar polítiques globals que incideixin en el nostre medi  ambient. El Departament d’Educació ha d’assumir també aquesta responsabilitat. Així, al costat d’altres àmbits, s’han de desenvolupar mesures legislatives des del sector de  l’educació i que la Federació d’Educació de CCOO exigeix que s’apliquin de manera urgent i sense dilació perquè no disposem de temps per a salvar el nostre planeta.

Sabem que les mesures necessàries no poden provenir en exclusiva de l’àmbit educatiu, però aquestes han de sumar-se a altres múltiples actuacions. L’educació  ha de ser un agent crucial d’aquest urgent canvi, de la mateixa manera que històricament ha jugat un important paper transformador en molts altres aspectes. Hem de modificar el nostre model organitzatiu en l’ocupació i en hàbits de vida, perquè moltes actuacions que duem a terme són insostenibles.

És per això que la Federació d’Educació de CCOO demana que es prenguin mesures de  manera urgent en l’àmbit educatiu, almenys, en els següents aspectes:

Mesures en l’àmbit educatiu per a revertir el canvi climàtic. Què exigim  urgentment des de CCOO?

Davant l’emergència climàtica, la Federació d’Educació de CCOO considera  extremadament necessari que el Departament d’Educació dugui a terme les següents  mesures urgents:

1.- Elaboració d’un Pla urgent d’actuació d’emergència climàtica en educació.  Aquest ha de comptar amb el pressupost necessari, perquè l’emergència climàtica ha de  ser el criteri prioritari en inversió en matèria educativa com, igualment, en altres àmbits de la vida política. No hi haurà res a gestionar si no hi ha planeta. La inversió d’avui evitarà les enormes despeses que mesures futures poden comportar.

2.- Tots els centres educatius i de formació han de comptar amb un Pla específic  educatiu de foment de la sostenibilitat del medi ambient que contempli continguts  curriculars sobre el respecte i cura del medi ambient, incloent-hi la conscienciació en l’ús racional del consum, i tallers i activitats extraescolars i complementàries de reciclatge de  materials.

3.- Creació de departaments de medi ambient en els centres educatius i equips de  treball amb coordinadors/es, que, amb els participants, disposin de càrrega horària per al  seu desenvolupament amb reconeixement i valoració administrativa per la seva  implantació i desenvolupament.

4.- Implantació de Centres Integrats d’FP basats en el creixement d’ofertes de cicles  formatius relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient que potenciïn un nou  teixit productiu, incloent-hi la formació professional per a l’actualització laboral mitjançant  formació presencial i amb un especial increment de semipresencial entre persones adultes. Això ha de comportar el corresponent creixement de plantilla.

5.- Increment dels recursos de funcionament dels centres educatius perquè en tots els nivells educatius es disposi de llibres de text en sistema de préstec i s’adquireixin equips informàtics per a l’alumnat i per al treball docent amb el grup-classe.

6.- Eliminació en els centres educatius de plàstics d’un sol ús i de màquines  expenedores d’aliments processats en recipients de plàstic o de metall.

7.- Consum d’aliments de proximitat en les cafeteries dels centres i menjadors  escolars mitjançant cuines i menjadors de gestió directa. Disseny de menús  ecosaludables i equilibrats que es basin en l’alta proporció de verdures i  fruites, el consum moderat de carn i l’absència d’aliments processats i begudes  ensucrades.

8.- Gestió sostenible de residus. Amb la reducció i l’ús de contenidors de reciclatge  en tots els centres educatius amb retirada dels residus per part de les administracions  públiques.

9.- Reducció de la mobilitat geogràfica de l’alumnat mitjançant l’escolarització en  zones educatives no àmplies, valorant-se com a criteri prioritari la proximitat del  domicili per a fomentar el transport a peu.

10.- Modificació de la normativa que possibiliti l‘acumulació horària del personal dels centres educatius, especialment en el cas de contractes a temps  parcial o reducció de jornada, evitant-se al seu torn les jornades partides.

Fulls Icones6