Sobre la vaga i les al·legacions

Companys, companyes:
La convocatòria de  vaga del 17 de març de 2010 afectava únicament a les hores de docència i activitats d’horari fix als centres educatius de cada professional. Aquesta precisió es fa tant en la convocatòria legal feta pels sindicats com en la posterior ordre de serveis essencials (o mínims)…

De cara a les possibles al·legacions:

Què i quan es pot al•legar?
Hi ha 2 moments: ara, quan la direcció us ho comunica. I posteriorment, una vegada se’ns comuniqui que es farà el descompte o el descompte s’apliqui en nòmina…(es presentaria un recurs d’alçada)

ARA: Teniu 5 dies des de que la direcció us fa la comunicació de falta d’assistència per haver exercit el dret de vaga el dia 17 de març i demana que justifiqueu o presenteu al·legacions …

L’objectiu és mostrar que les hores que es va exercir el dret de vaga corresponen només a aquelles activitats que s’hagin de realitzar específicament en el centre.

DOCUMENT INFORMATIU extens, esperem que entenedor…

http://conc.ccoo.cat/ensenyament/publica/arxius/vaga_alegacions.pdf

MODEL D’AL·LEGACIONS a presentar (TENIU 5 DIES DES DE QUE US HO COMUNICA LA DIRECCIÓ…):

http://conc.ccoo.cat/ensenyament/publica/arxius/alegacions_vaga_17M.doc