Sessions formatives per les oposicions personal laboral d’educació. Ajudant/a de cuina – netejador/a

Inici: 16/03/23 Fi: 28/03/23. Dimarts i dijous de 17:30 a 19:30 hores

L’objectiu de les sessions és fer un acompanyament en l’estudi. Per aquest motiu, a la plataforma es disposarà de material de recolzament i les classes serviran per a fer un repàs dels punts més importants d’aquest, treballant en elles diversos temes.

No són classes magistrals, sinó sessions d’acompanyament en l’estudi.

Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles com a material fins a l’examen.

També, hi haurà un espai destinat a preguntes i dubtes.

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Continguts

1. Funcions del personal d´ajudant de cuina netejador/a de les llars d’infants

2. Conceptes bàsics de neteja i desinfecció. La neteja i la desinfecció de la cuina i annexos.

3. Tipus de productes de neteja que s’utilitzen en els centres educatius.

4. Calendari de neteja de parets, portes, càmeres, congeladors i magatzems.

5. Conceptes bàsics de la seguretat alimentària i manipulació d’aliments

6. Manipulació d’aliments de major risc i mesures de prevenció. Recomanacions de l’agència de salut pública de Catalunya. Perills degut a la manipulació incorrecta d aliments.

7. Gestió bàsica dels residus. Tipus de residus i la seva gestió: classificació i manipulació de residus.