Saps quant cobraràs i per què? Retribucions 2022.

L’increment salarial per al 2022 és del 3,5%. Es suma als increments dels tres últims anys, fruit de l’Acord signat el 2018 per CCOO amb el govern de l’Estat, que va establir les  següents pujades salarials: el 2018 un 1,75%; el 2019 un 2,50% ; el 2020 un 2%; el 2021 un 0,9% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat.

CCOO, després de diferents processos de negociació i pressió, hem aconseguit signar l’acord del 19 d’octubre de 2022 amb el Govern Estatal per a tot el personal treballador públic, que correspon a una pujada salarial del 3,5% l’any 2022, un altre 3,5% l’any 2023 i un 2,5% l’any 2024. Això suposa una pujada total del 9,8%, en aplicar-se cada pujada anual sobre l’anterior.
Increment del 0,9% del 2020 al 2021Sou BaseSumar segons nº de triennisComplement destinacióComplement específic generalTotal mensual
2021202220212022202120222021202220212022
Mestres Infantil i Primària1050,061086,8138,1239,45518,33536,47617,06638,682223,572291,96
Mestres ESO i PTFP1050,061086,8138,1239,45638,29660,63630,98653,062319,332400,51
Professorat Secundària1214,391256,8946,7448,38638,29660,63630,98653,072530,402570,59
Catedràtics i Catedràtiques1214,391256,8946,7448,38764,54791,30630,98653,07+C. sing 2713,152759,76
TRIENNIS20212022
Grup A146,7448,38
Grup A238,1239,45
ESTADIS2021Acumulat mes2022Acumulat mes
Primer112,78112,78116,74116,74
Segon118,61231,39122,77239,51
Tercer134,47365,86139,18378,69
Quart145,61511,47150,72529,41
Cinquè127,47638,94131,94661,35

COMPLEMENTS  SINGULARS  PER CÀRRECS
20212022
Direcció grup ACoordinació Serveis Educatius880,05877,85910,87908,58
Responsable CRP629,42651,47
Adjunt a director CREDA471,69488,22
Personal docent en llocs d’EAP, CRP, CREDA i CdA417,63432,26
Mestres audició i llenguatge CREDA i CREDV390,68404,36
Coordinador ELIC Assessor ELIC880,05417,63910,87432,26
Coordinació (informàtica, riscos laborals) (primària i secundària, CFA)81,9184,78
Coordinació cicle, C. lingüístic, innovació educativa… (infantil i primària)81,9184,78
Coordinació Escola Treball400,54414,57
Tutories: primària, mestres especialistes, aula acollida,  batxillerat, CCFF,  accés a CCFF i d’ensenyaments d’arts i disseny, d’ensenyaments artístics58,2260,27
Tutories d’ESO i d’Aula Oberta81,9184,78
Complement diferència primer cicle ESO cos de mestres119,96124,16
Responsables d’unitats d’educació especial (SIEI primària i secundària) 58,2260,27
Mestres itinerants escoles rurals217,14224,75
Mestres en Centres de Formació d’Adults123,27127,59
Complement catedràtic/a56,5058,50
Caps de Departament i seminari (secundària), coordinació lingüística i altres  coordinacions (activitats extraescolars, innovació educativa…)81,9184,78
Coordinació programes de qualitat ISO i Coordinació PTT227,92235,90
Personal docent en centres penitenciaris360,86373,50
Personal en centres de protecció de menors390,70404,38
Tipus de centreCàrrecs20212022
Escoles de 3 línies o amb 33 mestres o mésCEE: 10 mestres o més. Tipus EDirecció772,35799,39
Cap d’estudis/Secretaria482,42499,31
Escoles de 2 línies o entre 24 i 32 mestres.CEE: 9 mestres o menys.Tipus FDirecció729,58755,12
Cap d’estudis/Secretaria457,41473,42
Escoles entre 20 i 23 mestres. Tipus GDirecció627,88649,86
Cap d’estudis/Secretaria415,38429,92
Escoles 1 línia o entre 10 i 19 mestres, ZER,  CFA  de 6 docents o més (també els ubicats en centres  penitenciaris). Tipus HDirecció529,96548,51
Cap d’estudis/Secretaria/ Coord. AFA376,21389,39
Escoles d’estructura cíclica o   entre 4 i 9 mestres, CFA entre 4 i 5 docents  (també els ubicats en centres penitenciaris). Tipus IDirecció369,91382,86
Secretaria252,46261,32
Escoles d’estructura unitària o d’1 a 3 mestres, CFA de 3 o menys docents. Tipus JDirecció267,47276,84
INS amb 31 grups o més, EOI i Escoles d’Art de 75 professors/es o més. Tipus ADirecció1035,991072,25
Cap d’estudis/Secretaria/ Coord. Pedagògica/ Caps directius addicionalsCàrrec Annex a la Llotja775,65

416,25
802,81

430,83
INS entre 22 i 30 grups EOI i Escoles d’Art de 50 a 74professors/es. Tipus BDirecció900,78932,31
Cap d’estudis/Secretaria/ Coord. Pedagògica681,82705,69
INS entre 12 fins 21 grups, EOI i Escoles d’Art de 30 a 49 professors/es. Tipus CDirecció771,46798,46
Cap d’estudis/Secretaria/ Coord. Pedagògica588,02608,61
INS i SES de fins 11 grups, EOI i Escoles d’Art de menys de29 professors/es. Tipus DDirecció713,21738,18
Cap d’estudis/Secretaria/ Coord. Pedagògica541,58560,55
Indemnitzacions per residència a la Vall d’Aran20212022
Mestres i professorat tècnic de FP66,0968,42
Professorat de secundària91,7394,95
Cronologia de les nostres retribucions 2010-2024

   EVOLUCIÓ DE LES NOSTRES RETRIBUCIONS DURANT ELS DARRERS ANYS

 • 2010: Respecte a 2009: baixada del 5,1% a Primària, i al voltant del 7% a Secundària.
 • 2011: Congelació salarial. 
 • 2012: Congelació i eliminació de la paga extra de Nadal (va suposar una pèrdua salarial del 7% anual). Assoliment del 1r estadi als 9 anys. Reducció del 15% per nomenaments de jornades reduïdes.
 • 2013 i 2014: Congelació salarial i reducció equivalent a una paga extraordinària.
 • 2015: Congelació salarial. Recuperació del 24,04% de la paga de 2012.
 • 2016: Increment salarial de l’1%. Recuperació del 20,77% de la paga de 2012.
 • 2017:  Increment salarial de l’1%. Recuperació del 34,42% de la paga de 2012.
 • 2018: Increment salarial de gener a juny de l’1,50%, juliol a desembre de l’1,75%. Més increment lineal i consolidable del 0,20% de la massa salarial que es va afegir al complement específic.  Retorn del 20,77% de la paga del 2012.
 • 2019: Increment salarial del 2,25% a la qual es va sumar el 0,25%, per l’evolució del PIB. Recuperació del 40% de la paga de 2013.
 • 2020: Increment del 2%. Recuperació del 60% de la paga de 2013.
 • 2021: Increment del 0,9%. Recuperació del 100% de la paga de 2014.
 • 2022: Increment del 3,5%
 • 2023: Increment del 3,5%
 • 2024: Increment del 2,5%

Aquests increments s’han aconseguit gràcies als acords signats per CCOO

CCOO aconseguim millores reals, d’altres demanen impossibles.

#ElPoderDeCanviarHoTot