REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Pots llegir aquí el comunicat en pdf.

El Comitè intercentres ens hem reunit de manera extraordinària amb la direcció i subdirecció general de serveis, per tractar la continuïtat de les places de reforços COVID i d’altres programes, amb data de finalització a 31 d’agost del 2022.

El Comitè hem aconseguit que el Departament ens presenti una nova proposta a les nostres reiterades demandes sobre les places de programa ja existents.

L’evidència de la necessitat de les figures PAE als centres educatius, juntament amb la nostra constant insistència de la falta de personal de suport educatiu a les escoles i instituts, ha donat peu a la següent proposta per part del Departament:

  1. Un nou programa temporal de tres anys de durada que suposa la contractació de:
  • 340 de TIS
  • 98 de TEEI
  1. El compromís de valorar, per part del Departament, de fer-les estructurals en el moment que els pressupostos ho

Aquesta proposta d’acord, juntament amb la previsió pressupostària pel curs vinent de 279 places estructurals de nova creació, (184 TEEI, 78 EEE i 17 TIS), fa possible la continuïtat de totes les places TIS, la gran majoria de places de TEEI i l’increment de places d’EEE.

El CI continuarem treballant perquè aquestes noves places de programa acabin sent estructurals.

Un cop més hem aconseguit mantenir les places de programa i la seva continuïtat.

LA FEINA I CONSTÀNCIA DEL COMITÈ INTERCENTRES HA DONAT FRUIT!!