QUE HA PASSAT AL DARRER TRIMESTRE DEL 2022 A LES ESCOLES BRESSOL?

1.Acord sobre la creació de les categories a les escoles bressol de Barcelona

2.Procés Estabilització del personal municipal, en contret el personal de les escoles bressol.

1.ACORD SOBRE LA CREACIÓ DE LES CATEGORIES A LES ESCOLES BRESSOL DE BARCELONA

CCOO ha sigut l’únic sindicat que no ha signat aquest acord, perquè?

CCOO al veure que l’acord representaven canvis organitzatius a les escoles, les borses,.. van manifestar la necessitat de que fos TOT EL COL·LECTIU de bressol , amb un referèndum, que decidís si signaven o no AQUEST acord.

Al veure que érem l’únic sindicat que el volíem fer el referèndum a tota la plantilla, no el van realitzar per no ser vinculant per ser minoria sindical.

 • Al ser dues categories comporta, dues oposicions diferenciades i amb temaris diferents (A2 i B), dues borses de treball, substitucions segons la categoria de la persona a substituir,…
 • Només les A2 poden ser directores.
 • Com hem dit dues borses A2 i B. Conservant el temps de serveis prestats a tots els efectes i l’ordre existents, una per cada categoria, subdividint l’actual borsa en dues en funció de la titulació que tinguin els aspirants.
 • Funcions diferents de les A2: 1.Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola en la construcció de treball d’equip, i redactar i implementar el projecte educatiu del centre. 2. Tutoritzar l’alumnat de pràctiques de la Universitat.
 • Funcions diferents de les B: 1.Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola en la construcció de treball d’equip, i en la de implementar el projecte educatiu del centre.
 • Segons l’acord, l’IMEB determina que necessita per complir la llei de cada tres aules 1 mestre, 215 mestres a les escoles bressol actualment per les 103 escoles bressol. I s’estabilitzaran 270 mestres d’escoles bressol + les funcionaris/es de carrera. Això vol dir, que l’IMEB tindrà més mestres d’escola bressol de les que necessita i per aquest motiu des de CCOO vam entendre que això pot comportar que es generaren vacants estructurals de la categoria A2 per ara i tampoc es podran general promoció interna de B a A2, pel superàvit que disposa ara mateix l’IMEB segons els números que hi han a l’acord.
 • El personal de la categoria B, educadores d’escola bressol, com acabem de dir per ara no podrà promocionar a A2, encara que tinguin la carrera de mestres, per la situació de que hi han més mestres de les que necessita l’IMEB.
 • Un altre cosa que des de CCOO hem dit des del principi es la diferencia que hi haurà en els pagues extraordinàries d’estiu i nadal, degut a les retallades de l’estat espanyol a les pagues a totes les administracions públiques. Aquesta diferencia sense les motxilles dels triennis actuals, les A2 cobraran menys que les B anualment.

2.PROCÉS ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL MUNICIPAL, EN CONCRET EL PERSONAL DE LES ESCOLES BRESSOL.

Des de CCOO, aquest darrer trimestre del 2022, hem assistit a les diferents reunions de Mesa General per tractar el procés d’estabilització i que totes les places que es pogués beneficiar d’aquest procés extraordinari estiguin convocades.

Amb aquest temps:

 • Primer l’administració va dir que 435 de bressol anaven a estabilització, CCOO vam aconseguir 602 places.
 • Desprès de diferents informacions que vam rebre per part de les treballadores, vam tornar a reclamar a l’Ajuntament i a l’IMEB que faltaven places per convocar, desprès de diverses reunions, CCOO va aconseguir 616 places amb les interines que aquest curs 2022-23 li van donar la plaça d’estructura i complien amb els requisits de l’estabilització.
 • Un acord, signat el 24 d’octubre del 2022, en el qual aconseguim baixar les hores perquè comptabilitzin els cursos a partir de les 5 hores i siguin sumatoris.
 • Una fase de mèrits en la que només s’ha de realitzar com a molt un examen, el català si no disposes del títol.
 • Un concurs d’oposició especial en que la reducció del tema es molt significativa, les mestres han de fer 8 temes i les educadores 7 temes.
 • Una prova teòrica practica amb 4 respostes, una correcte i les errònies no descompten.
 • Les fases no son eliminatòries son sumatòries.

BASES PUBLICADES AL BOP EL 19.12.2020