Vot particular de CCOO a “Ara és demà”

Vot particular de CCOO de Catalunya a la proposta de
document 1/2017 “
Ara és demà”. Debat sobre el futur de l’educació a Catalunya.
Document final.
Les CCOO de
Catalunya, davant del present document final del debat sobre el futur de
l’educació a Catalunya anomenat “Ara és demà”, ha decidit votar negativament a
la seva aprovació i presenta el següent VOT PARTICULAR:
·       
Ja
des del primer moment en què l’anterior Consellera el va anunciar, CCOO vam
exigir  que qualsevol debat sobre el futur
de l’educació a Catalunya no hauria d’intentar ocultar les greus problemàtiques
que té el sistema educatiu català.
·       
CCOO
considerem que no s’ha complert aquest principi des dels inicis, ja que es feia
l’encàrrec de pensar un nou sistema sense restriccions econòmiques ni normatives.
Considerem, i així ho hem fet saber als treballs a la Subcomissió, que no es
podia pensar el futur de l’Educació sense situar-nos en una realitat concreta.
·       
Respecte
a les ponències, CCOO hem considerat que s’han elaborat únicament amb ulls
d’escola tradicional. Segons la nostra opinió, si volem entomar els reptes
educatius avui en dia, cal enfrontar la realitat en la qual ens trobem i per
tant entendre l’educació en sentit ampli i al llarg de la vida: el temps lliure
i d’oci dels nostres infantis i joves, la formació professional i la
universitària, així com l’atenció i l’educació a la petita infància. Igualment
no s’ha contemplat els àmbits d’actuació reals de l’educació, com és el
municipal i altres àmbits territorials.
·       
Respecte
al calendari del debat, hem denunciat 
que caldria entomar el treball d’una manera més raonada i amb menys
preses. És un encàrrec massa precipitat tenint en compte la realitat política,
social i sindical on ens trobem. Els esdeveniments dels darrers dies, amb el
canvi en la direcció de la Conselleria, han estat una prova més que avala el
nostre posicionament. És impossible, amb el poc temps de què s’ha disposat,
realitzar un debat d’aquesta magnitud.
·       
Les
CCOO hem arribat a la conclusió que tot aquest procés encetat pel CEC pretén
donar una falsa imatge de participació de la comunitat educativa en
l’elaboració d’un suposat sistema educatiu pel futur de Catalunya. Considerem
que ha faltat molta més pluralitat en l’elaboració i la participació per arribar
a un nou consens educatiu, així com molta més concreció a l’hora de definir les
propostes.
·       
No
s’ha produït un debat pròpiament dit en el si de la Subcomissió, sinó que cada
organització i/o entitat  ha plantejat
les seves opinions per quedar recollides en les actes de la Subcomissió com
a  conclusions. La votació de les esmenes
del document final, sense un debat rigorós i amb temps, ha estat la culminació
d’aquest procés. Tant les ponències com les aportacions de les organitzacions
del CEC i de la resta d’entitats i persones que telemàticament han fet
aportacions, es lliuraran a la Consellera perquè disposi d’elles com consideri
i, per tant, no queda clar quin tractament es donarà d’aquesta participació.
Per tots aquests motius, les CCOO de Catalunya no podem
avalar amb el nostre vot les utilitzacions futures que el Govern de la
Generalitat de Catalunya en faci de les conclusions del Consell Escolar de
Catalunya.
Malgrat aquest posicionament, les CCOO hem participat
activament dels treballs de la subcomissió i hem organitzat, juntament amb
altres organitzacions d’aquest Consell, debats sobre el procés. Així mateix,
considerem que totes les persones que han conformat la Subcomissió han estat
treballant per aportar la visió de les seves organitzacions, i això sempre s’ha
de valorar positivament. Pel que fa a l’organització del CEC, valorem el seu
treball per reconèixer les opinions de les diferents entitats. Des de CCOO no
podem més que agrair la seva dedicació.
Com a membres del CEC, analitzarem el seguiment de
l’impacte del citat document en les polítiques educatives que s’implementin en
el futur, després de l’anàlisi que en realitzi la Comissió Permanent del CEC.