Valoració de CCOO de l’última proposta del Ministeri d’Educació per al nou model transitori d’ingrés i accés docent (amb infografia)

CCOO ha aconseguit reivindicacions fonamentals per al nou concurs oposició transitori que regularà totes les convocatòries de 2022 a 2024. En aquest últim text del ministeri a més s’han aconseguit parcialment algunes de les reivindicacions plantejades pel sindicat a la mesa sectorial. En qualsevol cas, els elements de millora globals del text en relació amb el model actual són molt importants. Seguim reclamant millores com el pes de la formació permanent a l’apartat de formació acadèmica.

29 de desembre de 2021

Avui hem rebut la proposta final del ministeri sobre les noves disposicions transitòries del RD d’ingrés i accés docent.

CCOO valora positivament que en l’última proposta quedi clar que totes les places de qualsevol tipus que es convoquin per concurs oposició des de la publicació d’aquesta nova transitòria de 2022 a 2024 es regiran per ella. A Catalunya, gràcies al vot en solitari de CCOO a la mesa del 15 de desembre, les properes oposicions seran amb la nova transitòria. Hem aconseguit que es convoquin totes les places amb un sistema que millorarà les condicions per l’estabilització de les persones interines.

Les proves no eliminatòries són fonamentals perquè totes les persones aspirants realitzin totes les parts i, juntament amb la simplificació de la fase d’oposició, s’asseguri que passin a la fase de concurs un gran nombre d’aspirants i no quedin places desertes. A Catalunya, a les oposicions del curs 2020-2021 han quedat desertes un 2,5% de les places de mestres, un 52,5% de les places de secundària (cicles) i, és especialment greu per ser un cos a extingir, un 41.3% de les places de PTFP.

El barem de la fase de concurs és en general equilibrat i raonable per al procés d’estabilització que s’afronta i també per a, amb totes les places que han de sortir, donar oportunitats a tothom.

En aquest últim text s’han aconseguit parcialment algunes de les reivindicacions de CCOO a la mesa sectorial. S’inclou la formació permanent en el barem, encara que en altres mèrits i no en el format que el sindicat reivindicava. S’inclou la baremació de l’experiència en altres especialitats del mateix cos del qual s’opta i la d’especialitats d’altres cossos a la pública, encara que no en la mesura que reclamava CCOO.

En qualsevol cas, els elements de millora globals del text en relació amb el model actual són molt importants, encara que no s’hagin aconseguit totes les reivindicacions. Això ha estat possible gràcies a la insistència i a les actuacions de CCOO i a l’Acord general de pla de xoc per a l’estabilització i la reducció de la temporalitat amb Funció Pública. Per a CCOO és fonamental que les modificacions afectin ja des de la pròxima convocatòria de processos selectius a celebrar a la fi del curs 2021-2022, com anem exigint públicament al ministeri i a les CCAA. I des de CCOO Educació a la mesa sectorial lluitarem amb totes les nostres forces perquè la convocatòria surti al més aviat possible i el procediment amb aquest nou model comenci al juny d’aquest mateix curs.

És especialment important per l’enorme diferència en el nombre de places que es poden oferir amb aquesta transitòria en vigor. Les CCAA que pretenen convocar amb el model anterior estan eliminant de la convocatòria totes les places menys les de reposició perquè el contrari incompliria la Llei. El nombre de places que poden convocar-se per concurs oposició amb el nou model és més del doble que amb l’antic, en els processos 2022 més de 40.000 en un cas i entorn d’unes 15.000 en l’altre. A totes les places per concurs oposició opten totes les persones aspirants.

Sobre la disposició de la transitòria 5a d’ingrés excepcional per concurs de mèrits sense oposició, CCOO reitera les qüestions que ha vingut plantejant. És una qüestió complexa doncs en ser una cosa completament nova i haver-se introduït a última hora en la Llei planteja dubtes de seguretat jurídica i efectes no previstos al no estar ben pensat i dissenyat, requeriria d’un estudi més calmat. Entenem que des del ministeri s’ha intentat plantejar una proposta amb la màxima seguretat jurídica possible, tenint en compte que segons la Llei ha de ser un concurs de lliure concurrència i que respecti els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. No obstant això, els efectes d’aquest concurs, els greuges comparatius i els efectes crida que pot produir la seva aplicació són bastant insospitats sigui quin sigui el nombre de places, perquè la Llei parla en tot moment
de places i no de persones, que vagin per aquest procediment en el nostre sector
docent amb la complexitat que planteja definir-les.

En qualsevol cas, CCOO continuarà lluitant perquè surtin les suficients places totals per a reduir la temporalitat a un màxim del 8%. És necessària la convocatòria de més de 125.000 places, entre els diferents conceptes, a nivell estatal des d’ara fins a 2024. CCOO, a més, continuarà exigint l’eliminació de la limitació que suposa la taxa de reposició per a poder ampliar de manera significativa les plantilles.

Tinguis l’experiència que tinguis sense places no hi ha plaça.

Infografia en PDF

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]