Urgeix la coordinació entre els Departaments d’Educació i Salut. Informeu sobre les vacunacions, convoqueu la paritària!

CCOO exigim de forma urgent una reunió extraordinària amb la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals (CPPRL) del Departament d’Educació per tal de que ens informin sobre la vacunació del personal educatiu i participar com a representants d’aquests.

La setmana passada el Departament d’Educació, a petició reiterada de CCOO i de la resta de la part social, es va comprometre a convocar una reunió extraordinària per informar-nos sobre la vacunació al personal educatiu. Van comentar que estaven pendents de la concreció de l’assistència d’una representació del Departament de Salut per tal de fixar la data d’aquesta reunió extraordinària. Lamentablement no ens han convocat ni tan sols han enviat un mail justificant que no hi hagi una convocatòria al respecte. El Departament persisteix en la manca de respecte cap a la part social i de retruc a tot el personal educatiu.

 Malauradament i de forma reiterada només ens assabentem d’aquestes informacions tan importants per roda de premsa. CCOO lamentem i denunciem que des de la CPPRL no s’hagi facilitat cap informació a les persones delegades de prevenció sobre els protocols i col·lectius a ser vacunats i la iniciació del procés, així com que tampoc s’ha pogut estudiar aspectes concrets per assegurar-ne una correcta gestió i que tot el personal dels centres educatius pugui rebre el correu i l’SMS amb l’avís de que ja pot demanar cita prèvia per vacunar-se.

 Mentrestant, el personal educatiu tenim molts dubtes i moltes qüestions al respecte que no estan resoltes. Es injustificable el fet que el Departament a hores d’ara no hagi pogut convocar una reunió per parlar de la vacunació. Aquest fet, posa de manifest la manca de coordinació entre els departaments d’Educació i de Salut amb un tema tan important com és el protegir i vetllar per la seguretat i la salut del personal educatiu. 

Des de CCOO, demanem que les persones majors de 55 anys, sempre seguint els protocols sanitaris establerts, també puguin ser vacunades el més aviat possible amb una vacuna que sigui adient per aquest col·lectiu. És urgent una planificació compartida amb la representació de les treballadores en les respectives comissions paritaries o comitès de seguretat i salut, per assegurar una correcta gestió de  la vacunació de tothom i especialment de les persones més vulnerables.

 És imprescindible que s’estableixin i es donin a conèixer, els mecanismes necessaris perquè totes les persones dels centres educatius puguin ser informades degudament del procés i ser vacunades. El Departament ha d’aclarir també el tractament que es farà de les dades de vacunació i a quins efectes.