Unes oposicions sense fase de concurs?

Unes oposicions enmig d’una pandèmia, que no aconsegueixen disminuir significament les taxes de temporalitat, ni garantir suficientment l’estabilització del personal interí, i que podrien deixar sense efecte de facto la fase de concurs.

Gràcies a l’acord signat el 2017 per CCOO per a la reducció de la temporalitat, s’estan duent a terme processos d’oposicions a cossos docents amb milers de places convocades, que haurien de servir per a l’estabilització del personal interí i per reduir uns percentatges de temporalitat propers al 40%, fins al 8%. Felicitem a totes les persones opositores que superin el procés i els desitgem molta sort en aquesta nova etapa. Ens continuareu tenint al vostre costat durant la fase de pràctiques i després com a funcionariat de carrera.

Desgraciadament, encara no s’ha convocat un nombre de places suficient per arribar a les taxes de temporalitat exigides per la Unió Europea, ni aquest últim procés de selecció s’ha produït en unes condicions adients per afavorir significativament l’estabilització del personal interí.

És molt important que aquests processos d’oposicions de places PESCO (per a l’Estabilització i la Consolidació) compleixin realment amb la seva finalitat, ja que gran part del personal docent interí viu en una greu precarietat laboral des de l’aprovació dels Decrets de direccions i de plantilles (2010-2014), que permeten a les direccions no donar continuïtats sense justificació, impedeixen un funcionament transparent i democràtic dels centres i deixen pràcticament sense efecte l’ordre de la borsa docent. El personal interí amb una certa antiguitat encadena indefinidament contractes temporals sense tenir cap garantia de continuïtat. Es cronifica i  agreuja la precarietat d’aquest col·lectiu.

Les persones que s’han presentat a l’última convocatòria d’oposicions ho han fet enmig de dificilíssimes circumstàncies socials i sanitàries, amb situacions personals i laborals molt dures. Les persones opositores s’han hagut d’enfrontar a un llarguíssim procés d’oposició amb incomptables ajornaments degut a la pandèmia. Des de CCOO vam insistir en nombroses ocasions al Departament en què no era el millor moment per dur a terme aquest procés i que calia aplaçar-lo fins el juny de 2021.

La resolució d’aquesta convocatòria d’oposicions de places PESCO determina clarament que la fase d’oposició puntua un 60% i la de concurs un 40%, però amb els resultats fets públics de moment observem una tendència molt preocupant, sembla que el nombre de persones que han superat la fase d’oposicions s’ajusta molt al nombre de places convocades, fet que evidenciaria que la fase de mèrits no influiria en la superació del concurs-oposició i distorsionaria la finalitat d’estabilització del personal interí de la convocatòria.

Segons les informacions que estem recopilant dels diferents tribunals, en algunes especialitats només ha aprovat un nombre de persones opositores gairebé exacte al nombre de places convocades (96 aprovades per 97 places a Música, 104 aprovades per 100 places a Filosofia…) i, a més a més, han quedat desertes força places de les especialitats instrumentals que ja solen tenir manca de persones a la borsa (matemàtiques, 183 places; castellà, 131 places). Si les dades oficials ho confirmen, a la pràctica s’hauria invalidat la fase de mèrits i caldria estudiar-ne les raons…

Ens arriben informacions en el sentit de que s’han pogut donar instruccions als tribunals en relació al nombre màxim de persones que havien de superar la fase d’oposició, per tal d’ajustar el nombre de persones aprovades de la fase d’oposició a les places ofertades, fet que impediria que la fase de concurs sigui determinant per  decidir la selecció de les persones aspirants.

Si fos així i no s’esmenés, els mèrits no serien determinants per a l’obtenció de plaça en aquestes oposicions i això desvirtuaria el procés de concurs-oposició.

CCOO sempre hem demanat que els processos d’oposicions serveixin realment per estabilitzar a les persones interines i, per això, sempre hem exigit la major puntuació possible de la fase de concurs, especialment de l’experiència docent prèvia, que les proves no siguin eliminatòries i que s’estableixen els mecanismes necessaris per evitar que quedin places desertes.

CCOO defensem la convocatòria de properes oposicions amb l’oferta necessària de places i ens reafirmem en la necessitat de què les proves deixin de ser eliminatòries i que els anys d’experiència i antiguitat es valorin convenientment. A més a més, continuarem exigint un pacte d’estabilitat que permeti que les persones interines amb més edat i més antiguitat puguin obtenir sempre una vacant encara que no aprovin les oposicions. No abandonarem a les persones interines en situació de precarietat i incertesa laboral.

Des de CCOO veiem amb gran preocupació que els processos d’estabilització no aconsegueixen el seu propòsit. Cal més que mai que el Departament d’Educació doni resposta a la situació que s’ha creat en aquest procés i alhora resolgui de manera adient els recursos d’alçada d’acord amb els criteris de correcció publicats a la resolució.

CCOO Educació estarem al costat de les persones opositores i les acompanyarem en les seves reclamacions per tal que es garanteixin els seus drets.