Segona reunió de seguiment de l’aplicació de l’acord del 25 de gener

Avui, 24 de maig de 2024, ens hem reunit per segon cop amb el Departament d’Educació per a fer el seguiment de l’aplicació de l’acord de reversió de retallades, signat per CCOO I UGT el 25 de gener. 

Reversió dels estadis a 6 anys (sexennis)

Aquest any 2024 les persones afectades per aquesta retallada cobraran amb efectes 1 de gener de 2024. 

Els efectes administratius es modificaran retroactivament.

En aquest punt estem veient diferents situacions per tal que s’apliqui el reconeixement automàtic a tothom de forma correcta.

CCOO seguim negociant el deute generat per la retallada i que amb l’acord del 25 de gener va deixar d’augmentar. 

Reducció de 2 hores lectives per a majors de 55 anys

Curs 2024 – 2025

Hi haurà dues reduccions possibles.

  •   Reducció de 2 hores lectives a persones majors de 60 anys, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Aviat comunicarem com es pot sol·licitar aquesta reducció.
  • Reducció de 2 hores complementàries a persones majors de 55 anys.

Curs 2025-2026

Reducció de 2 hores lectives a persones majors de 55 anys, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics.

CCOO defensem que aquestes hores de reducció es facin fora del centre educatiu I siguin compatibles amb les hores de reducció per càrrec.

Equiparació salarial FP

 El Departament ja té identificades les persones que reuneixen els requisits per cobrar el complement i, previsiblement, el cobraran durant el mes de juliol amb efectes 1 de gener de 2024.

Si voleu fer-nos arribar els vostres dubtes o consultes poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

CCOOMPROMESES AMB TU,

CCOOMPROMESES AMB L’EDUCACIÓ.